Mariana Nicolesco: Un an al marilor celebrări

Mariana Nicolesco: Un an al marilor celebrări

Scriam în textul intitulat Gloria cântului, Gloria Ţării – spune Mariana Nicolesco – publicat în caietul-program al Cursurilor de Măiestrie Artistică pe care le-am oferit în vară: «Celebrăm în acest an, prin puterea vocii şi a cântului, Centenarul Marii Uniri a românilor, împlinire a milenarelor aspiraţii şi dovadă a forţei tectonice a neamului nostru, onorând marile conştiinţe naţionale, eroii şi martirii acestuia. Gândul ne duce la Iaşi, la Bucureşti, la Alba Iulia, după cum ne…

Mai mult