“Azilele groazei” și linia directă cu autoritățile locale și județene

Patronii „azilelor groazei” din Voluntari, Ștefan și Daniel Godei, aveau oameni de bază în toate instituțiile din Ilfov cu atribuții de avizare și control a căminelor de bătrâni, astfel că erau anunțați când urmau verificări, iar după ce acestea aveau loc, funcționarii îi ajutau să își continue activitatea într-o aparentă legalitate, notează procurorii DIICOT. Într-un an și jumătate, frații Godei au obținut 3,7 milioane de lei de la stat.

Ștefan Cristian Godei a coordonat grupul infracțional organizat atât personal, cât și prin administratorii celor două centre ale asociației – Daniel Godei și Cristina Tudorancea – toate activitățile desfășurate de angajați, atât activitățile administrative cât și modul în care sunt tratați beneficiarii.

Ștefan Godei transmitea celorlalți membri ai grupului infracțional instrucțiuni cu privire la ceea ce au de făcut în funcție de rolul fiecăruia, având cunoștință și acționând uneori în mod direct pentru exploatarea muncii nerenumerate a unora dintre persoane cu dizabilități sau aflate în situații vulnerabile, dar și fiind indiferent cu privire la supunerea la tratamente inumane ori degradante a acestor persoane.

Ștefan și Daniel Godei, liderii „azilelor groazei”

Iată ce rețin procurorii DIICOT cu privire la fiecare dintre frații Godei:

 • În calitatea sa de lider al grupului infracțional organizat, Ștefan Godei este cel care elaborează strategia și este cel care ia cele mai importante decizii, privind extinderea activității infracționale prin deschiderea unor noi centre de îngrijire similare.
 • El făcea demersuri să obțină în condiții avantajoase spații de la Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, prin concesionarea a trei incinte cu o capacitate totală de 150 de locuri sau prin racolarea și aducerea în stare de aservire a unui număr cât mai mare de persoane aflate în situații vulnerabile prin intermediul lui Țicu Andrei Răzvan și Popa Mihaela Bianca sau prin obținerea fără drept (prin declararea în fals a îndeplinirii condițiilor) a unor loturi de beneficiari instituționalizați de la licitațiile organizate la nivelul DGASPC-urilor de pe raza mun. București.
 • Godei Ștefan Cristian cunoaște, fiind informat de membrii grupului infracțional aflați pe pozițiile inferioare, coordonează și încuviințează principalele activități infracționale derulate de ceilalți membri, cercetările efectuate stabilind în mod cert faptul că acesta se află la vârful ierarhiei grupării, rol recunoscut și respectat de ceilalți membri ai grupării infracționale.
 • Godei Ștefan-Cristian este cel care inițiază cele mai importante acțiuni, ia deciziile cruciale și transmite celorlalți membri ai grupului infracțional instrucțiuni cu privire la ceea ce au de făcut și în alte ocazii își dă girul cu privire la acțiunile altor membri.

De asemenea, Godei Ștefan Cristian este cel care ține legătura cu autoritățile locale/județene în ceea ce privește activitatea asociației Sf. Gabriel cel Viteaz și a celor două centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități Sf. Gabriel cel Viteaz și Armonia.

El este singurul din cadrul grupului care îi trasează sarcini lui Pleșa Gheorghe (asistent social care se ocupă de întreaga documentație necesară pentru desfășurarea activității centrelor), dar și singurul care relaționează cu Țicu Andrei-Răzvan șef de serviciu în cadrul DGASPC Ilfov sau cu alți angajați din cadrul Direcției de Asistență Socială precum Popa Mihaela Bianca, ori din cadrul AJPIS Ilfov (instituție care potrivit legii efectuează controale în vederea acreditării și licențierii centrelor de îngrijire și asistență persoane cu dizabilități).

 • Astfel, Godei Ștefan Cristian a beneficiat în desfășurarea activității infracționale de exploatare a beneficiarilor, de sprijinul unor angajați din cadrul AJPIS Ilfov și DASPC Ilfov și Sectorul 3 în ceea ce privește acreditarea asociației „Sf. Gabriel cel Viteaz” și licențierea celor două centre de îngrijire și asistență pentru persoane adulte cu dizabilități „Sf. Gabriel cel Viteaz” și „Armonia”.
 • Toate controalele sau verificările efectuate nu au avut un caracter inopinat, Godei Ștefan Cristian fiind anunțat în prealabil cu privire la data la care urmau să aibă loc, oferindu-i posibilitatea acestuia să pregătească centrele și beneficiarii, astfel încât organele de control să nu constate eventuale nereguli.
 • Mai mult, chiar dacă cu ocazia verificărilor AJPIS Ilfov au fost identificate nereguli acestea nu au fost consemnate în documente, Godei Ștefan Cristian este asistat și ajutat în vederea intrării într-o stare de legalitate aparentă prin întocmirea în fals de către Godei Ștefan Cristian și membrii grupului infracțional, respectiv Pleșa Gheorghe și Cărăulașu Ioana Andreea, de documente care să ateste respectare scriptică a condițiilor cerute de lege și norme.
 • Sprijinul de care Godei Ștefan Cristian se bucură din partea autorităților locale (AJPIS Ilfov și DGASPC Ilfov) este întărit de relația de prietenie pe care acesta o are cu Pleșa Gheorghe și Țicu Andrei Răzvan, care au conexiuni la nivelul organelor de control din cadrul celor două instituții.
 • Godei Ștefan Cristian a implicat în activitatea infracțională pe asistenta socială Cărăulașu Ioana-Andreea și pe Pleșa Gheorghe (care se ocupă de întreaga documentație necesară pentru desfășurarea activității centrelor), solicitându-le acestora să facă toate demersurile necesare, prin întocmirea de documente false, astfel încât să creeze o stare de legalitate aparentă, care să permită licențierea și funcționarea cele două centre de îngrijire a persoanelor adulte cu dizabilități.

Godei Ștefan Cristian a folosit la realizarea activității infracționale în centre, pentru maximizarea profitului, personal fără calificarea necesară, fără a respecta prevederile legislației muncii, având cel puțin cinci persoane care lucrează fără contract de muncă.

Daniel Godei cunoștea situația fiecărui beneficiar din „azilele groazei”

Godei Daniel este fratele liderului grupului infracțional, Godei Ștefan Răzvan, și se ocupă în principal de activitățile infracționale desfășurate în cadrul centrului de îngrijire Armonia.

Acesta cunoaște în detaliu toată activitatea infracțională ce se desfășoară în cadrul celor două centre fiind conștient și participând uneori la exercitarea de abuzurilor și tratamentelor inumane la care sunt supuși beneficiarii.

 • Godei Daniel este membru fondator al asociaței Sf. Gabriel cel Viteaz și joacă un rol crucial în cadrul grupului infracțional, fiind persoana în care liderul grupului, are cea mai mare încredere, fapt datorat și relației de rudenie apropiate.
 • Relevant este faptul că Godei Daniel cunoaște situația medicală a fiecărui beneficiar și cu toate acestea nu a întreprins măsurile necesare de acordare a unor condiții de cazare decente, beneficiarii trăind în condiții degradante și inumane.
 • Cu titlu de exemplu menționăm că acesta ia cunoștință de existența ploșnițelor în camerele beneficiarilor însă acesta în loc să ia măsuri pentru rezolvarea problemei, improvizează soluții cât mai ieftine din punct de vedere financiar, fără a avea în vedere starea de sănătate a beneficiarilor, efectuând deratizări fără firme specializate, ci cu ajutorul angajaților proprii fără a respecta norme privind siguranța beneficiarilor.
 • Mai mult decât atât, instigă angajații centrului să folosească soluții toxice de deratizare inclusiv pe beneficiari și hainele acestora fără a ține cont de eventualele repercusiuni asupra sănătății beneficiarilor.

Godei Ștefan Cristian este alături de fratele său Godei Daniel, principalul beneficiar al sumelor de bani rezultate din exploatarea persoanelor aflate în stare de vulnerabilitate, scopul patrimonial fiind mobilul care a stat la baza constituirii grupului infracțional organizat, iar mecanismul infracțional gândit și operaționalizat de acesta și fratele său alături de numita Cărăulașu Ioana Andreea, a fost cel al exploatării persoanelor profitând de starea acestora de vulnerabilitate.

Membrii grupului infracțional organizat condus Godei Ștefan Cristian au obținut de la DGASPC Ilfov, DGASPC Sector 3 și alte direcții/servicii din cadrul primăriilor unor localități din jud. Ilfov prin încasări efectuate de aceste instituții în conturile Asociației „Sf. Gabriel cel Viteaz”, un total de 3.763.869,19 lei în perioada 25.11.2021-08.06.2023.

Încasările în mod defalcat:

 • 2.550.574,41 RON în perioada 25.11.2021-25.05.2023 de la D.G.A.S.P.C. Sector 3
 • 1.178.233,92 RON în perioada 27.12.2021- 18.05.2023 de la D.G.A.S.P.C. Ilfov
 • 35.060,86 RON în perioada 13.04.2022-17.05.2023 de la D.G.A.S.P.C. Sector 6.

De asemenea, din convorbirile telefonice purtate de Godei Ștefan Cristian cu angajați ai AJPIS Ilfov, neidentificați până în prezent, a rezultat că Godei Ștefan Cristian este încunoștințat de fiecare moment în care urmează a fi efectuat vreun control la nivelul centrelor pe care le administrează.

Mai mult, lui Godei i se oferă asistență în vederea intrării în legalitate și obținerea/păstrarea licențelor de funcționare a centrelor, prin întocmirea în fals a unor documente fie prin certificarea unor date nereale ca fiind reale, fie prin antedatarea unor documente, inexistente la momentul controalelor.

Modul în care funcționarii publici interacționează cu liderul grupului infracțional, Godei Ștefan Cristian, ce depășește cadrul formal, denotă o înțelegere prealabilă în desfășurarea activităților infracționale ale grupului.

Godei Ștefan Cristian: Alo!

David VasilicaBună ziua! David sunt, de la Inspecția Socială. Ce faceți?

Godei Ștefan Cristian: Sărut mâna! Mănânc.

David Vasilica: Să vă fie de bine! (n.l. râde )

Godei Ștefan Cristian: Mulțumesc! (…)

Godei Ștefan Cristian: Când veniți în vizită? Când veniți în vizită?

David Vasilica: Nu știu. O să venim. De ce?

Godei Ștefan Cristian: Păi am înțeles că tre să vină cineva.

David Vasilica: Păi vin, vin că au de făcut evaluarea… vine Flori și cu Andrei.

Godei Ștefan Cristian: Da? Super! Ok.

David Vasilica: Dar le-ați pregătit actele?

Godei Ștefan Cristian: Da.

David Vasilica: Că oricum trebuie zilele astea închisă evaluarea.

Godei Ștefan Cristian: Da, da. Da, da, sunt pregătite.

David Vasilica: Bine. Bine.

Godei Ștefan Cristian: Sărut mâna!

David Vasilica: Ok. La revedere!

În data de 10.05.2023, la ora 10:32:49, Godei Ștefan Cristian de la postul telefonic cu numărul (…), localizat în zona Voluntari, Bulevardul Vrancei, nr.84, Ilfov, a luat legătura cu o doamnă posibil Rontescu Florina, aflată la postul telefonic cu numărul (…) și au purtat următoarea discuție:

Godei Ștefan Cristian: Săru’ mâna!

Doamnă: Bună ziua, domnul Godei!

Godei Ștefan Cristian: Săru’ mâna, doamnă!

Doamnă: Uitați de ce v-am sunat, ne trebuie și nouă extrasul REVISAL că nu îl avem, puteți să vă notați sau…? (…)

În discuție, de la postul telefonic cu numărul (…), intervine și o persoană de sex bărbătesc, notat în continuare cu „Domn”.

Doamnă: Și cam atât deocamdată, domnul Godei, o să ne auzim la un telefon, să vedem cum facem cu semnăturile!

Domn: Dar astea trebuie să ni le trimiteți…

Doamnă: Astea cât mai repede ca să…

Godei Ștefan Cristian: Acuma, acuma mă duc eu acolo că e și Ioana acolo și ne apucăm de ele și vi le trimitem!

Domn: Că noi lucrăm la el și poate ajungem mâine dimineață să și semnăm!

Godei Ștefan Cristian: Semnăturile pentru ce?

Doamnă: Să semnăm raportul de evaluare, domnul Godei.

Godei Ștefan Cristian: Aaa…

Doamnă: Să încheiem, să terminăm, dar vedeți cum vă orientați cu ăștia patru neapărat!

Godei Ștefan Cristian: Da, da, dacă știți că eu dacă promit ceva, eu mă țin de cuvânt!

Doamnă: Păi îți dai seama, ca să nu avem vreo surpriză, nici dumneavoastră, nici noi, înțelegeți?

Godei Ștefan CristianNu, nu, eu nu mai am nevoie de surprize, credeți-mă, am tot avut din septembrie până acum!

Doamnă: Vă cred, vă dați seama, noi nici atât, domnul Godei!

Funcționar din Ilfov despre „beneficiari”: „Nu le ajunge că respiră?”

Din interceptările convorbirilor telefonice purtate de Godei Ștefan-Cristian cu Pleșa Gheorghe și Țicu Andrei-Răzvan a rezultat că acesta are o relație de prietenie cu cele două persoane.

Acest fapt ce îi facilitează lui Godei atât accesul permanent la obținerea de noi beneficiari care să fie introduși în cele două centre, cât și plata cu celeritate a sumelor de bani aferente/beneficiar, din bugetul DGASPC. Ilfov, cu încălcarea prevederilor legale.

Relevant în acest sens este faptul că la momentul în care sunt solicitate documente justificative privind modul de repartizare al beneficiarilor în cele două centre, funcționarii publici intră în panică menționând că nu au documente justificative, situație ce se coroborează și cu discuțiile purtate între angajații DGASPC din care rezultă să repartizarea beneficiarilor a fost făcută nelegal.

Țicu Andrei Răzvan: Da, Ștefan!

Godei Ștefan Cristian: Să trăiască, bossu’! Ce faci? (…) Îi mai aduci pe ăia 4 care ai zis sau…?

Țicu Andrei Răzvan: Bă, nu știu. Stai că s-a modificat legislația. Să știi! Trebuie cu avizul ANPD-ului, cu…, e complicată treaba.

Godei Ștefan Cristian: Aoleu!

Țicu Andrei Răzvan: Zău! Toate internările care urmează să se facă, se vor face pe maxim 24 de luni…

Godei Ștefan Cristian: Da!

Țicu Andrei Răzvan: …cu avizul ANPD-ului și cu obligația primăriei, cu asumarea primăriei ca după 2 ani de zile să-i preia și să-i reintegreze în societate.

Godei Ștefan Cristian: (n.n. râde)

Țicu Andrei Răzvan: Te doare mintea, mă! (…)

Țicu Andrei Răzvan: Păi da! (n.n vorbește ironic) Ce? Lasă! Că ăia trăiesc cu aer. Cu ce să trăiască și ei?

Godei Ștefan Cristian: Păi?

Țicu Andrei Răzvan: Nu le ajunge că respiră?

Godei Ștefan Cristian: Da.

Țicu Andrei Răzvan: Păi da.

Godei Ștefan Cristian: Hai că dacă câștig s-ar putea să vin cu ei să vi-i aduc în poartă, dacă câștig la Sectorul 6.

Țicu Andrei Răzvan: Ar fi o socoteală. Să știi! Că mi s-a luat și mie până peste cap.

Cum falsificau funcționarii documente pentru frații Godei

În data de 09.05.2023, la ora 14:53:26, Cărăulașu Ioana-Andreea este contactată de către Țicu Andrei Răzvan, cu care poartă următoarea discuție:

Țicu Andrei Răzvan: În planificările transmise de tine către ea…

Cărăulașu Ioana-Andreea: Așa…

Țicu Andrei Răzvan: …cred că ați omis să treceți asistentul social, psihologul și kinetoterapeutul.

Cărăulașu Ioana-Andreea: Da, doar că alea sunt planificările turelor. Noi nu venim la ture.

Țicu Andrei Răzvan: Păi atuncea, dați un document, ceva, din care reiese că sunteți și voi acolo, că de fapt asta ne…îi interesează pe-ăștia de la ANPD. Să reiasă că la Gabriel cel Viteaz sunt psihologi, asistenți sociali, kinetoterapeuți…, pe ăștia, profesioniștii. Personalul de specialitate. Nu reiese din nicio hârtie dată de voi, către noi, că voi sunteți acolo. Înțelegi acuma ce zic eu?

Cărăulașu Ioana-Andreea: Da, eu înțeleg, eu am crezut că nu este necesar să fim și noi puși în condițiile în care el…eu am crezut că îi interesează strict turele oamenilor. (…)

Țicu Andrei Răzvan: …după-amiază, când ajungi tu, să ai în calcul și chestia asta.

Cărăulașu Ioana-Andreea: Sigur că da.

Țicu Andrei Răzvan: Să faceți niște fictive, în care să reiasă lucru ăsta.

Cărăulașu Ioana-Andreea: Păi atunci o să mai pun acolo, o să pun pe ture și o să pun fix asa cum avem programul depus.

Țicu Andrei Răzvan: Da, păi exact așa, exact așa.

Cărăulașu Ioana-Andreea: Ideea este că noi, cei care nu venim pe ture, venim la program, o să apărem doar că suntem acolo, nu și cu programu, că na, nu treci în graficul de ture și programul, treci doar să știi că… (…)

Popa Mihaela Bianca: Păi da, dar nu contează că-s la opt ore. Chiar nu mă interesează!

Țicu Andrei Răzvan: Da…!

Popa Mihaela Bianca: Ideea e să-mi apară mie acolo în listă.

Țicu Andrei Răzvan: Da…!

Popa Mihaela Bianca: Poate să fie și fictiv, nu…, chiar nu mă intere! Ideea e ca să-mi apară numele lor, funcția acolo, ca să pot să le demonstrez la ăia că s-a îndeplinit măsura.

Țicu Andrei Răzvan: Mâine dimineață! Mâine îți trimite.

Popa Mihaela Bianca: Îhî…! Bine!

Țicu Andrei Răzvan: Dar și ei dracu, nu și-o fi dat prin cap mă, să trimită alea…!?

Popa Mihaela Bianca: Nu știu mă frate, că i-am explicat Ioanei. Că e de la ANPD și cer…măsuri!

Țicu Andrei Răzvan: Da…!

Popa Mihaela Bianca: Ce măsuri s-au luat! Mă interesează în mod deosebit asta cu angajatul lor. Zic: „vreau numele lor, trece-mi-le și pe ele în grilă!”. Și ea îmi trimite ce a avut. Da! Bine!

Tribunalul București a emis miercuri seară, 5 iulie, mandate de arestare preventivă pe numele fraților Godei, precum și pe numele lui Andrei Răzvan Țicu, șef de serviciu în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Ilfov, care îi ajuta cu informații din interior și îi sprijinea.

De asemenea, în arest a ajuns și Ovidiu Dumitra, fost polițist, soțul Cristinei Dumitra – șefa „azilurilor groazei”. Acesta din urmă s-a ales cu arest la domiciliu, alături de alți angajați implicați maltratarea bătrânilor prin muncă forțată, bătăi, înfometare sau neglijare.