Iohannis a promulgat legea privind cumpărarea vechimii în muncă pentru pensie

Având în vedere că Președintele Klaus Iohannis a promulgat marți Legea privind cumpărarea vechimii în muncă, adoptată de Parlament în luna mai, de precizat ar fi faptul că noutatea este dată de prelungirea unui termen important.

De la început trebuie spus că nu oricine poate să cumpere vechime în muncă, dacă la asta s-au gândit mulți. Pot face asta persoanele care nu au calitatea de pensionari, evident. De asemenea, se poate face de către cei care nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Data până la care românii pot cumpăra vechime pentru pensie în 2021

Cum spuneam mai sus, parlamentarii au modificat ceva: data până la care se poate cumpăra vechimea. Data va fi 31 august 2023.

Nu cred că are rost să mai precizăm, dar evident că este vorba despre plata contribuţiei de asigurări sociale datorate care se efectuează într-o singură tranşă sau eşalonat, în tranşe lunare.

Ce presupune cumpărarea de vechime în muncă. Ce acte trebuie completate

Practic, contribuția de asigurări sociale poate fi plătită pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori încheierii contractului de asigurare, în cazul în care nu au realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public de pensii sau într-un sistem de asigurări sociale neintegrat acestuia în țară, în statele membre UE sau în alte state cu care România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale.

Ca acte, este vorba despre:
• Încheierea unui contract de asigurare socială
• Act adițional
• Declarație din care reiese că nu a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, nu a avut obligația asigurării în sistemul public de pensii și nu e pensionar

De precizat, contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, de tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procură specială și casa teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau reședința persoanei.

Care este procedura pentru a cumpăra vechime pentru pensie

În primul rând, actele menționate mai sus trebuie depuse la casa teritorială de pensii până la 1 septembrie 2023.

Plata se va realiza lunar sau într-o singură tranșă, în funcție de posibilitățile fiecăruia. Dacă nu se achită în întregime suma, stagiul de cotizare se constituie corespunzător plății efectuate.

Plata se poate face prin orice mijloc de plată, inclusiv numerar la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei interesate.

Venitul asigurat care va fi completat pe contractul de asigurare socială ce va fi semnat nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată valabil la data încheierii acestuia.

Când întreaga sumă va fi plătită, atunci va înceta contractul.

Vârsta de pensionare în 2021

Vârsta de pensionare în acest moment este de 65 de ani la bărbați și 61 (+6 luni la femei).
</bâh2>