Normele sanitare pentru deschiderea școlilor

Intrarea în școală se va face eșalonat, pe mai multe uși de acces, la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri, iar elevii vor urma trasee prestabilite în interiorul școlii, cu păstrarea distanței de 1 metru între ei. Purtarea măștii de protecție în interiorul unităților de învățământ este obligatorie pentru cadrele didactice și pentru elevi, începând din clasele primare.

Aceste măsuri se regăsesc în ordinul comun al ministerelor Educației și Sănătății, care cuprinde normele sanitare pentru școli, în condițiile pandemiei de COVID-19. Documentul reglementează măsurile care se vor aplica în instituţiile de învăţământ.
 
Conform actului normativ, direcțiile de sănătate publică vor informa până la data de 7 septembrie Inspectoratul Școlar Județean/al Municipiului București, Comitetul Județean / al Municipiului București pentru Situații de Urgență (CJSU/CMBSU) cu privire la situația epidemiologică din fiecare localitate.
 
Până la data de 10 septembrie, în funcție de aceste date, de particularitățile locale, de infrastructura și resursele umane ale fiecărei unități de învățământ în parte, consiliul de administrație al unității de învățământ va propune Inspectoratului Școlar Județean/al Municipiului București aplicarea unuia dintre scenariile de organizare și desfășurare a cursurilor în unitatea de învățământ.
 
Scenariul 1:
 • Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
Scenariul 2:
 • Participarea zilnică a tuturor preșcolarilor și elevilor din învățământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a și a XII-a, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție și
 • Revenirea parțială (prin rotație de 1-2 săptămâni) a elevilor din celelalte clase de gimnaziu și liceu, cu respectarea și aplicarea tuturor normelor de protecție
Scenariul 3:
 • Participarea tuturor preșcolarilor și elevilor la activități / lecții online
Criteriul epidemiologic în baza căruia unitățile/instituțiile de învățământ stabilesc unul dintre cele 3 scenarii este rata incidenței cumulate, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1000 de locuitori.
 
Ordinul de ministru cuprinde ghiduri privind măsuri de sanitare și de protecție pentru fiecare nivel educațional:
 • În cazul tuturor ciclurilor de învățământ, intrarea la cursuri se va face eșalonat, pe mai multe uși de acces, la intervale orare stabilite în funcție de zone sau de clădiri.
 • Traseele vor fi prestabilite la deplasarea în interiorul instituției de învățământ cu păstrarea distanței de 1 m între copii/elevi.
 • Purtarea măștii de protecție în interiorul unității de învățământ este obligatorie în cazul personalului didactic și al elevilor începând din clasele primare.
 • Igiena mâinilor trebuie să se realizeze frecvent, dar și dezinfecția și aerisirea claselor de curs trebuie realizate zilnic. În fiecare zi se va face și dezinfecția diverselor materiale didactice utilizate la orele de curs.
 • Începând din clasele primare, să se asigure distanțarea de minimum 1 metru între elevi sau separarea cu plexiglas în situația în care asigurarea distanței de 1 metru nu este posibilă.
 • Pe lângă triajul observațional de la domiciliu, se va efectua evaluarea stării de sănătate la prima oră de curs.
 • Începând cu clasele primare, prezența la orele de curs se va face în procent de 50%, prin rotație la 1-2 săptămâni, în scenariul al doilea.
Actul normativ mai prevede informarea permanentă a personalului, elevilor și părinților/reprezentant legal cu privire la măsurile de protecție împotriva infecției SARS-CoV-2.
 
Când se suspendă cursurile
 • La apariția într-o clasă din unitatea de învățământ, a unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-COV-2, se suspendă cursurile clasei respective, pentru o perioada de 14 zile. În situația în care în aceeași sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să își desfășoare cursurile.
 • La apariția a 3 cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în clase diferite ale aceleiași unități de învățământ, se suspendă cursurile școlare ale întregii unității de învățământ, pe o perioada de 14 zile de la data confirmării ultimului caz;
 • La apariția cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, aceștia au obligația de a anunța conducerea unității de învățământ care va informa DSP/DSPMB despre eveniment.
În perioada de suspendare a cursurilor, conducerea unității/instituției de învățământ va dispune realizarea următoarelor activități obligatorii:
 • a) curățenia și aerisirea claselor/sălilor;
 • b) dezinfecția curentă și terminală a spațiilor unității/instituției de învățământ, respectiv clase, săli, holuri, toalete, în colaborare cu DJSP/DSPMB;
 • c) pe perioada celor 14 zile de suspendare toți contacții direcți din cadrul unității/instituției de învățământ ai cazurilor confirmate vor fi izolați la domiciliu.