CE: România are patru luni pentru a îmbunătăţi calitatea aerului şi pentru a închide gropile de gunoi ilegale

Comisia Europeană a trimis României că are la dispoziţie patru luni pentru a lua măsurile necesare pentru a îmbunătăţi calitatea aerului, se arată într-un comunicat al Executivul comunitar. De asemenea, cerut României să închidă, să sigileze şi să ecologizeze 48 de gropi de gunoi ilegale, respectând, astfel, o decizie a Curţii de Justiţie a Uniunii Europene din 18 octombrie 2018.

Solicitarea Comisiei privind remedierea deficienţelor privind calitatea aerului a fost transmisă printr-o scrisoare de punere în întârziere pentru calitatea aerului care reprezintă, de fapt, deschiderea formală a procedurii de infringement. Dacă ţara nu rezolvă problemele privind poluarea aerului, Comisia Europeană poate decide să trimită un aviz motivat.

“Comisia Europeană cere României să respecte cerinţele Directivei 2008/50/ECon referitoare la calitatea aerului înconjurător, un aer mai curat pentru Europa şi o evaluare fiabilă, şi să informeze opinia publică şi să raporteze în privinţa gravităţii poluării aerului. În special, România nu a reuşit să respecte limitele maxime admise de dioxid de azot (NO2 ) în Bucureşti, Braşov, Iaşi, Cluj-Napoca şi Timişoara, şi nu a luat măsurile adecvate pentru a păstra cât mai scurte posibile perioadele în care s-au înregistrat depăşiri”, precizează Executivul comunitar.

De asemenea, Comisia Europeană caută să clarifice monitorizarea adecvată a concentraţiilor de dioxid de azot (NO2) în Bucureşti.

“Concentraţiile ridicate de dioxid de azot pun în pericol sănătatea oamenilor”.

Pe data de 30 aprilie 2020, Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a publicat Hotărârea privind condamnarea României pentru nerespectarea Directivei 2008/50/CE a Parlamentului European şi a Consiliului, privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru Europa. Documentul se referă la depăşiri ale limitelor maxime admise pentru PM10, în Bucureşti, în perioada 2007 – 2016, dar şi la problemele pe care le înregistrează ţara noastră în procesul de combatere a poluării.

Totodată, România are la dispoziţie patru luni pentru a remedia situaţia gropilor ilegale de gunoi.