Deficiențe în asigurarea medicamentelor în pandemie

Getting your Trinity Audio player ready...

Curtea de Conturi a României a efectuat un audit cu privire la gestionarea resurselor de medicamente în timpul pandemiei. Concluziile specialiștilor indică faptul că, deși Ministerul Sănătății a fost preocupat constant de asigurarea resurselor necesare, unele acțiuni au fost întreprinse cu întârziere, având astfel un impact negativ asupra pacienților și spitalelor.

În plus, centrele de evaluare pentru Covid-19 au fost create cu întârziere, ceea ce a condus la suprasolicitarea unităților medicale. În ceea ce privește medicamentele, Ministerul Sănătății a achiziționat cinci tipuri de antivirale, în valoare de 1,242,421 mii lei, dintre care 73% a fost Remdesivir.

Curtea de Conturi a subliniat că neasigurarea, în anumite perioade, a cantității adecvate de medicamente necesare tratării pacienților cu Covid-19 și modificarea continuă a protocoalelor terapeutice au influențat stocurile existente la nivel național și modul de distribuire a medicamentelor.

Instituția a venit și cu o serie de recomandări, printre care monitorizarea adecvată a stocurilor de medicamente Covid-19 și evaluarea impactului măsurilor dispuse pentru a determina eficiența acestora.