Mari interpreți/Mari Compozitori: Theodor Grigoriu

Marți, 8 ianuarie, de la ora 13:00, în cadrul emisiunii zilnice „Mari interpreți/Mari Compozitori”, vă invităm să ascultați trio-ul „Muntele Magic” de Theodor Grigoriu.

THEODOR GRIGORIU – (1926-2014)

Maestru recunoscut al muzicii româneşti, cunoscut şi în mediile muzicale internaţionale (Franţa, USA, Suedia, Germania, China, Rusia etc.), Theodor Grigoriu este un compozitor ce continuă gândirea muzicală a marelui Enescu. Personalitate artistică deosebit de complexă, formată sub îndrumarea muzicală a lui Mihail Jora la Bucureşti (1949-1954) şi a lui Aram Haciaturian la Conservatorul P.I.Ceaikovski din Moscova (1954-1955), având şi studii de arhitectură, Theodor Grigoriu dovedeşte prin lucrările sale o mare exigenţă în desăvârşirea lor. Demersul său creator integrează cele mai noi tehnici ale artei sunetelor, dar le subordonează substanţei muzicale. Dintre lucrările sale cităm: Simfonia cantabile (1950), Suita pentru cvartet de coarde Pe Argeş în sus (1953), Variaţiuni simfonice pe un cântec de Anton Pann (1955), Concertul pentru dublă orchestră de cameră  şi oboi (1957), Poemul pentru orchestră Vis cosmic (1959), Omagiu lui Enescu (1960), Elegia pontică (1969), Tristia in memoriam Ionel Perlea (1974), Oratoriul Canti per Europa (1978), Simfonia vocal-instrumentală Vocalizele mării (1984), Pastorale şi idile transilvane (1984-1986), Ciclul pentru pian Columna modală (1984-1985), patru concerte pentru vioară şi orchestră Cele patru anotimpuri (1989), Cvartetul de coarde În căutarea ecoului (1992), Ciclul Bizanţ  după Bizanţ care include: Concertul Trinity pentru vioară şi orchestră, Sonata Eterna întoarcere pentru vioară şi pian şi Sonata În marea trecere pentru vioară solo (1994), Recviem pentru o poetă – Iulia Haşdeu (1997), 33 Psalmi pentru cor mixt (2001), O simfonie liturgică (2002), 7 Variaţiuni-Poeme pe teme de Mihail Jora – pentru pian (2008), Ovidiu la Tomis pentru cor, recitator şi orchestră (2009), Partita nr.3 Probele labirintului pentru clarinet solo (2010), Poemul unui zugrav de biserici pentru voce şi pian (2011). A scris muzica a peste 30 de filme mari româneşti, muzică de teatru şi lucrări de muzicologie.

TRIO „MUNTELE MAGIC”
pentru vioară, violoncel şi pian

După distincţia obţinută la Premiul „Enescu” pentru Quartetul nr.1, au urmat două momente fericite, încurajatoare: primirea ca membru al Societăţii Compozitorilor Români (prevedere aflată în regulamentul Premiului „Enescu”) şi invitaţia pe care Maestrul Theodor Rogalski (la acea vreme secretar al Societăţii) mi-a făcut-o ca să scriu o lucrare pentru Concertul cameral, ce se organiza anual, la Sala Dalles şi urma să aibă loc în 1945.
Trio „Muntele magic” este un dialog metafizic între Sinaia şi Davos, fiind scris sub impresia puternică a lecturii romanului cu acelaşi nume de Thomas Mann. Suferind de un infiltrat pulmonar, speram să mă vindec la Sinaia, la fel ca Richard Strauss la Devos, întâmplare care îl inspirase şi pe marele scriitor german. Forma lucrării este destul de liberă, cele trei părţi ale lucrării urmărind să comunice stări afective pregnante, dar şi evanescente. Subtitlurile acestor părţi indică ideile urmărite în această muzică predominant lirică, poematică.

Emisiunea „Mari interpreți/Mari Compozitori” se difuzează de luni până joi, de la ora 13:00 (în reluare de la ora 22), ascultătorii Radio Clasic având ocazia de a se bucura de cele mai recente și apreciate interpretări din lumea muzicii clasice.

Anunțuri publicitare