Titularizare 2021: Peste 34.000 de candidați susțin miercuri proba scrisă

Proba scrisă a concursului de ocupare a posturilor/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar – titularizare – va avea loc miercuri. Conform Ministerului Educației, s-au înscris 34.120 de candidați. La nivel naţional, există 4.814 posturi didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioadă nedeterminată.

Proba scrisă de la concursul de titularizare va începe la ora 9:00, în 118 centre de concurs, iar pentru susținerea acestei probe s-au înscris 34.120 de candidați, dintre care 5.190 de candidați provin din promoția curentă.
 
Candidații trebuie să fie prezenți în sală cel mai târziu la ora 8:15. După primirea subiectelor, durata de redactare a lucrărilor este de 4 (patru) ore, cu posibilitatea prelungirii cu una-două ore în situațiile speciale (candidați nevăzători, ambliopi sau cu anumite deficiențe de vedere).
 
Subiectele, traducerea acestora în limbile minorităților naționale și baremele de evaluare pentru cele 122 de discipline de concurs sunt asigurate de Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație și vor fi publicate după susținerea probei scrise, pe site-ul subiecte.edu.ro (ora 16:00), precizează Ministerul Educației.
 
Primele rezultate vor fi afișate în data de 27 iulie, la sediile inspectoratelor școlare și pe siteul http://titularizare.edu.ro.
 
Contestațiile se depun la sediile inspectoratelor școlare județene sau se transmit prin mijloace electronice, în zilele de 27 iulie, după afișarea rezultatelor, până la ora 21:00, respectiv 28 iulie, până la ora 12:00. Contestaţiile pot fi transmise si prin e-mail, după afişarea rezultatelor, până în data de 28 iulie, ora 12:00.
 
Rezultatele finale se afișează la sediile inspectoratelor școlare județene și pe site în data de 3 august.