Prof. Dr. Dinu Antonescu va susține conferința cu tema Impactul comunismului asupra medicinii româneşti

Invitatul Conferintelor Teatrului National, Prof. Dr. Dinu Antonescu va sustine conferinta cu tema „Impactul comunismului asupra medicinii româneşti”. Conferinta va avea loc duminică 19 ianuarie 2020, de la ora 11.00, la Sala Mică a TNB.

Pentru a putea aprecia impactul comunismului asupra medicinii românești, se face inițial o analiză a situației medicale din anii premergători celui de-al doilea război mondial. Se demonstrează că în 80 de ani, din 1859 până în 1940, medicina românească a cunoscut o dezvoltare impetuoasă, care a plasat-o în contextul medicinii europene. Aceasta însemna nu numai că profesorii ei şi o parte din medici erau formaţi în totalitate sau cel puţin specializaţi în centre europene de prestigiu, că organizarea sanitară şi cea universitară era asemănătoare cu cea apuseană, dar şi că performanţele ei erau la nivel european, că erau apreciate peste hotare şi că exista o legătură permanentă, un schimb fructuos de idei între medicina românească şi cea apuseană.

Comunismul a adus şi în medicină, ca şi în toate celelalte aspecte ale vieţii sociale, o totală răsturnare de valori! Era admisă o singură ideologie, cea marxistă, era dezavuată şi interzisă orice altă optică asupra fenomenelor sociale, istorice, politice. S-au ideologizat toate disciplinele medicale, în special cele care se pretau la interpretări, ca biologia de exemplu, introducându-se noţiuni şi teorii pseudo-ştiinţifice. Era aproape obligatoriu ca orice nume de savant occidental să fie premers de un nume rusesc, precum era obligatorie şi preamărirea ştiinţei medicale sovietice. S-a înlocuit selectarea pe baza valorii cu criteriul politic și al originii sociale, ajungând în funcţii medicale de conducere persoane impuse de forurile comuniste, fără pregătirea corespunzătoare şi fără autoritate morală şi profesională. S-au utilizat minciuna, delaţiunea, şantajul, teroarea, pentru a intimida şi a obliga pe profesori şi pe medici să se alăture doctrinei comuniste şi pentru a le anihila personalitatea şi a-i îndepărta din funcţie pe cei care nu acceptau compromisul. S-a impus o izolare completă în spatele „cortinei de fier”, contactele cu lumea medicală occidentală fiind permise numai elitelor comuniste. Decalajul dintre medicina românească şi cea occidentală s-a accentuat progresiv în tot cursul perioadei comuniste. Sunt date numeroase exemple.

Comunismul a distrus medicina românească iar urmările se fac resimțite până astăzi! – Prof. Dr. DINU ANTONESCU

DINU ANTONESCU este Medic primar, ortopedie – traumatologie. Născut în 1935, la Ploieşti. Urmeaza Facultatea de Medicină a Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj (1952 – 1958), pe care o absolvită ca şef de promoţie.

Activitate: Asistenţă medicală: medic primar din 1971 (Clinica Ortopedie Spital Brâncovenesc); şef secţie Ortopedie Spitalul Foişor 1991 – 2001; Învăţământ: UMF Carol Davila: Profesor 1992 – 2001; profesor consultant din 2001. Cercetare: doctor în ştiinţe medicale 1970; Cercetător ştiinţific principal Gr.I din 2001.

 
Publicaţii: prim autor în volumele: Semiologia aparatului locomotor, în monografia Semiologie Medicală sub redacţia I. Bruckner, Edit. Medicală 2002; Fracturile – generalităţi în Tratat de Patologie chirurgicală sub redacţia N. Anghelescu, Edit. Medicală 2001; Tumorile aparatului locomotor şi Tratamentul chirurgical al reumatismului inflamator, în Tratat de Medicină Internă, Reumatologie sub redacţia R. Păun, Edit. Medicală 1999; Actualităţi în Ortopedie şi Traumatologie în Actualităţi în Chirurgie sub redacţia E. Constantinescu, Edit. Medicală 1989; Elemente de patologie Osteo-articulară, Edit. Teora 2000; Diseases of the foot in Dečja Ortopedija sub redactia Zoran Vukašinović, Beograd 1999; Corectarea deviațiilor coloanei vertebrale, Edit. Medicală, colecția Medicină pentru toți, 1993; Metode de calcul şi tehnici experimentale de analiza tensiunilor în Biomecanică, Edit. tehnică 1986; Elemente de Ortopedie şi traumatologie pentru studenţi, Publisar 1999.
 
Distincţii: Ordinul Naţional „Steaua României” în gradde Mare Ofiţer 2000, Ordinul “Coroana României, în grad de Ofițer”, 2014.