Patriarhul Daniel: să împărtășim celor din jurul nostru, iubirea, pacea şi bucuria lui Hristos

Getting your Trinity Audio player ready...

Părintele Patriarh Daniel a transmis un mesaj cu ocazia sărbătorii Învierii Domnului și a Sfintelor Paști 2024.

Învierea din morţi a Domnului Iisus Hristos Cel răstignit este adevărul central al Sfintei Evanghelii şi al credinţei creştine ortodoxe. De aceea, pe coperţile exterioare ale Sfintei Evanghelii se află imprimate icoana Răstignirii şi icoana Învierii lui Hristos.

Timp de 40 de zile, de la Paşti până la Înălţarea Domnului, se cântă în Biserică troparul Sfintelor Paşti şi se adresează salutul pascal: Hristos a înviat! – Adevărat a înviat!

Învierea Domnului este sărbătoarea iubirii smerite şi milostive a lui Hristos, Cel ce a învins ura, violenţa şi moartea, dăruind oamenilor viaţa veşnică. De aceea, Sfintele Paşti sunt sărbătoarea iertării, a păcii şi a bucuriei.

În aceste zile de sărbătoare, să împărtășim celor din jurul nostru, prin cuvânt şi faptă, iubirea, pacea şi bucuria lui Hristos, mai ales copiilor orfani, bolnavilor şi bătrânilor, precum şi românilor aflaţi printre străini.

Sfintele Paşti să vă aducă tuturor, în suflet şi în case, lumina şi binecuvântarea lui Hristos Cel înviat, cu sănătate, fericire şi mult ajutor în viaţă!

Hristos a înviat!

Adevărat a înviat!