Program de investiții pentru conectarea la internet în zonele defavorizate

Getting your Trinity Audio player ready...

 Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) a făcut un pas semnificativ spre reducerea decalajelor digitale din România prin lansarea Ghidului solicitantului pentru Investiția 11 din Componenta 7 a Planului Național de Redresare și Reziliență. Acesta vizează implementarea unei scheme de sprijinire a utilizării serviciilor de comunicații în zonele albe, unde accesul la internet este deficitar sau inexistent.

Cu o alocare de 94 de milioane de euro, investiția are ca obiectiv dezvoltarea conexiunilor de internet de mare viteză în cel puțin 945 de localități din țară. Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan Ivan, a subliniat importanța acestui proiect pentru reducerea disparităților dintre mediul urban și rural, oferind școlilor, dispensarelor, bibliotecilor și tuturor cetățenilor șanse egale de conectare la întreaga lume.

Ghidul solicitantului a fost publicat pe site-ul MCID, împreună cu toate condițiile de finanțare, iar apelul investiției este competitiv, urmând să fie deschis pentru depunerea aplicațiilor în platforma dedicată începând cu data de 26 iunie 2024, pentru o perioadă de 30 de zile.

Obiectivul general al apelului de proiecte este asigurarea acoperirii accesului la internet de foarte mare viteză în zonele în care piața nu poate furniza aceste servicii pe cont propriu, precum satele și zonele defavorizate. Viteza minimă va fi de cel puțin 100 Mbps, iar rețelele vor fi implementate în conformitate cu standardele FTTB/H și/sau 5G.

Potrivit ghidului, pot depune proiecte întreprinderi de orice dimensiune, inclusiv prin parteneriate, care sunt notificate la ANCOM ca furnizori de comunicații electronice de cel puțin 3 ani la data depunerii cererii de finanțare.

Această inițiativă marchează un pas important către o conectivitate digitală extinsă și egală în România, deschizând noi oportunități pentru dezvoltarea comunităților și îmbunătățirea calității vieții în întreaga țară.