Program educaţional de teatru şi istorie pentru copii la MNC

Între 16 şi 24 august, la Muzeul Naţional Cotroceni are loc programul educaţional pentru copii, iar la ateliere vor lua parte şi copii cu vârste cuprinse între 11 şi 14 ani, aflaţi în situaţii de risc, din comunitatea dezavantajată din Ferentari.

Programul La Cotroceni a fost conceput pornind de la ideea de a transmite copiilor evenimente istorice şi de a le face cunoscute spaţiie emblematice pentru istoria României într-un mod inedit, diferit de metoda clasică şcolară, dar completând-o şi îmbogăţind-o pe aceasta. Iniţiatorii proiectului vor oferi unui grup de copii o întoarcere în timp, în perioada 1914-1918, la Palatul Cotroceni, în mijlocul familiei regale compuse la acea vreme din Ferdinand, Maria, fiicele şi fiii lor.

Cinci ateliere vor compune programul educaţional La Cotroceni: atelierul de dramaturgie, atelierul de actorie, atelierul de costume, atelierul de muzică şi atelierul de creare a spectacolului. Pe măsură ce vor înainta în lucrul cu copiii, trainerii vor combina elemente din fiecare atelier, vor îmbina informaţiile teoretice cu activităţi practice şi jocuri. Astfel, spre exemplu, micii participanţi vor realiza singuri costumele şi coloana sonoră a spectacolului, sub îndrumareatrainerilorspecializaţi.Spectacolul se va construi din poveşti ale copiilor inspirate din fapte reale de la Curtea Regală a României, din anii 1914-1918.

Echipa de concept şi conţinut a proiectului este formată din Oana Răsuceanu, Adina Lucaciu şi Irina Velcescu.Lor li se alătură Dana Anghel – scenograf şi Petre Ancuţa – compozitor. Echipa Muzeului Naţional Cotroceni formată din muzeografi şi referenţi de specialitate – Ştefania Dinu, Oana Zlăteanu, Ştefania Duminică, Ştefania Doloiu şi Anişoara Măciucă – îi vor conduce pe copii prin camerele, sălile şi pe coridoarele muzeului şi îivor introduce în istoria Palatului Cotroceni şi a familiei regale.