UNIMIR acordă burse în valoare de 7000 Euro pentru anul școlar 2016-2017

Uniunea Muzicienilor Interpreți din România anunță lansarea concursului pentru acordarea Burselor UNIMIR 2016-2017. Bursele UNIMIR se acordă tinerilor muzicieni talentați, cu vârsta cuprinsă între 12 și 24 ani, integrați în sistemul de învățământ din România. Cuantumul bursei lunare este de 100 EURO și se acordă pentru o perioadă de 10 luni, unui număr de 7 tineri.Criteriul principal de selecție constă în evaluarea datelor artistice ale candidatului, relevanța dosarului, concursurile din palmaresul fiecărui candidat și capacitatea de transcendență în lucrările interpretate.Calendarul concursului de atribuire a Burselor UNIMIR 2016-2017 este următorul:

25 aprilie – lansarea anunțului Burselor UNIMIR 2013-2014

25 aprilie – 19 mai – Primirea dosarelor de înscriere   

19 – 20 mai – Evaluarea dosarelor de înscriere

21 mai – Anunțarea concurenților calificați

22 mai – Etapa finală a concursului

23 mai – Anunțarea câștigătorilor Burselor UNIMIR“UNIMIR s-a implicat în promovarea tinerelor talente în diferite localități ale țării (București, Râmnicu Vâlcea, Brăila, Sfântu Gheorghe, Reșița), sprijinind tinerii muzicieni autentici în activitatea practică de apariție publică cu diverse acompaniamente, pian sau orchestră. Începând cu 2012, Consiliul Director al UNIMIR a inițiat un program de burse pentru tineri. Anul acesta, același consiliu a decis, la propunerea mea, creșterea numărului de burse acordate. Vă mărturisesc că bursele UNIMIR sunt acoperite din cotizațiile membrilor noștri.”, a declarat Miltiade Nenoiu, Președintele UNIMIR.Uniunea Muzicienilor Interpreţi din România este o organizaţie nonprofit şi nonguvernamentală, constituită prin asocierea liberă a personalităţilor care s-au distins în arta creaţiei interpretative prin activitate individuală de referinţă în plan naţional şi internaţional. UNIMIR statuează ca principiu fundamental libertatea concepţiei artistice şi largul schimb de opinii, în temeiul unui profesionalism riguros, neadmiţând sub niciun motiv afilierea la vreo ideologie de orice natură şi urmărind sub toate aspectele promovarea valorilor reale pe tărâmul artelor. Singura politică este cea strict culturală, tinzând către fructificarea maximă a energiilor pe plan artistic spiritual.