Uniunea Europeană vrea eliminarea centralelor de apartament pe gaze până în 2040

Getting your Trinity Audio player ready...

Uniunea Europeană a stabilit un plan ambițios de eliminare treptată a centralelor de apartament pe bază de gaze naturale, cu scopul de a reduce consumul de combustibili fosili și a promova utilizarea energiei regenerabile. Aproximativ jumătate din energia consumată în UE este destinată încălzirii și răcirii, majoritatea provenind din gaze naturale. Circa 80% din consumul de energie în sectorul rezidențial este alocat încălzirii spațiilor și a apei.

Pentru a îndeplini această ambiție, UE a stabilit o interdicție pentru utilizarea acestor centrale, cu termenul limită de 2040. Această decizie face parte din eforturile UE de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 55% până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, și de a atinge neutralitatea climatică până în 2050. O alternativă promovată de UE sunt pompele de căldură, care permit o eficiență energetică sporită și folosirea energiei regenerabile, inclusiv solare.

La finalul anului 2021, în Europa erau instalate aproape 17 milioane de astfel de pompe. Noua directivă privind eficiența energetică include și obiective naționale de economisire a energiei și promovarea vehiculelor electrice.

Prin aceste măsuri, UE intenționează să stimuleze independența energetică a Europei și să îmbunătățească calitatea vieții prin reducerea facturilor la energie și promovarea unui sector al clădirilor mai puțin poluant. Directiva revizuită va stabili o serie de măsuri pentru a ajuta guvernele UE să îmbunătățească performanța energetică a clădirilor, cu un accent special pe cele cu performanțe slabe.