Parteneriat între Academia Română şi ICR, sub semnul Centenarului

Academia Română şi Institutul Cultural Român au semnat joi, 15 februarie , de la ora 12.30, un acord de parteneriat instituţional, ce are ca scop promovarea creaţiei culturale şi ştiinţifice româneşti în ţară şi mai ales în străinătate.

Acordul de parteneriat are în vedere constituirea unui mecanism, care să asigure cadrul instituţional pentru crearea şi întreţinerea unei emulaţii culturale şi ştiinţifice, luând în considerare rolul esenţial al instituţiilor în promovarea culturii, educaţiei şi cercetării. Acordul de parteneriat va asigura colaborarea între cele două instituţii în vederea promovării culturii româneşti la nivel internaţional.

Parteneriatul dintre Academia Română şi Institutul Cultural Român acordă o importanţă majoră activităţii de cercetare ştiinţifică multidisciplinară, cu implicarea şi valorificarea potenţialului creator al tinerilor. Astfel, între obiectivele principale se numără: constituirea unor reţele de cooperare, în interiorul şi în afara graniţelor ţării, pentru asigurarea desfăşurării activităţilor culturale şi de cercetare-dezvoltare; susţinerea participării cercetătorilor la diferite forme de perfecţionare pluridisciplinară; formarea academică a tinerilor din România şi din regiunile cu populaţie românească de peste hotare şi facilitarea accesului acestora la programe de formare şi instruire de înalt nivel ştiinţific.

O direcţie importantă prevăzută în acest parteneriat o constituie dezvoltarea de proiecte cultural-ştiinţifice destinate creşterii vizibilităţii valorilor spirituale româneşti, cu deosebire în contextul marcării Centenarului Primului Război Mondial şi al Marii Uniri. Între acestea se află derularea unui program de traduceri din literatura istoriografică românească, cu scopul de a spori circulaţia internaţională a informaţiei ştiinţifice româneşti şi de a promova punctele de vedere româneşti în lume.

Nu în ultimul rând, cele două instituţii semnatare îşi propun conştientizarea factorilor de decizie, pentru sprijinirea acţiunilor şi proiectelor din domeniile vizate de această cooperare.