Gala Cercetării Românești 2024

Getting your Trinity Audio player ready...

Pe 27 februarie, într-un cadru elegant la Opera Națională din București, s-a desfășurat cea de-a doua ediție a Galei Cercetării Românești. Evenimentul a reunit participanți din diverse domenii, inclusiv cercetători, rectori universitari, reprezentanți ai armatei și mediului antreprenorial, oficiali de stat, membri ai bisericii și alți invitați.

În deschidere, purtătorii de cuvânt ai președintelui și primului ministrului au transmis mesaje pozitive de apreciere pentru domeniul cercetării și au felicitat câștigătorii, în timp ce ministrul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Bogdan-Gruia IVAN, a exprimat, de asemenea, un mesaj optimist și asigurător privind implicarea și susținerea din ce în ce mai puternică a cercetării românești în viitor. Ministrul Ivan a subliniat, importanța ca produsele cercetării românești să iasă din laboratoare și să fie materializate în produse finite, printr-o colaborare mai strânsă și deschisă între laboratoarele de cercetare și mediul de afaceri.

Premiile care au constat în  300.000 lei pentru fiecare câștigător au mers către următorii candidați:

  1. Pentru Domeniul Științe inginerești premiul denumit “Henri Coandă” a fost câștigat de Radu-Emil PRECUP împreună cu echipa sa de la Universitatea Politehnica Timișoara
  2. Pentru Domeniul Matematică și informatică premiul denumit “Grigore Constantin Moisil’’ a fost câștigat de Marius LEORDEANU împreună cu echipa sa de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
  3. Pentru Domeniul Științele pământului, mediu și schimbări climatice premiul denumit “Grigore Cobălcescu” a fost câștigat de Mihai DUCEAde la Universitatea din București
  4. Pentru Domeniul Științele vieții premiul denumit “George Emil Palade” a fost câștigat de Victoria Cecilia CRISTEA împreună cu echipa sa de la Universitatea de Medicină și Farmacie” Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca
  5. Pentru Domeniul Chimie, premiul denumit “Raluca Rîpan” a fost câștigat de Raluca Ioana VAN STADEN la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Electrochimie și Materie Condensată
  6. Pentru Domeniu Energie și materiale avansate premiul denumit “Nicolae Vasilescu Karpen” a fost câștigat de Horia IOVU împreună cu echipa sa de la Universitatea Națională de Știință și Tehnologie Politehnica București
  7. Pentru Domeniu Biotehnologii premiul denumit “Gheorghe Ionescu-Șișești” a fost câștigat de Dan-Cristian VODNAR împreună cu echipa sa de la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
  8. Pentru Domeniu Științe umaniste premiul denumit “Dimitrie Cantemir” a fost câștigat de Andrei TERIAN-DAN de la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu
  9. Pentru Domeniu Medicină premiul denumit “Ana Aslan”a fost câștigat Adrian-Constantin COVIC de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași
  10. Pentru Domeniu Științe sociale și economie premiul denumit “Mattei Dogan” a fost câștigat de Simona-Vasilica OPREA împreună cu echipa sa de la Academia de Studii Economice din București

Moment artistic la Gala Cercetătorilor

Cvartetul Milenium Strings Art a interpretat un fragment din Serenata de Mozart.

În cadrul acestui eveniment s-au acordat și premii speciale pentru rezultate deosebite, iar printre câștigători s-a evidențiat Echipa Mavis Artificial Heart, care a primit premiul de excelență pentru activitatea științifică ce abordează provocări societale majore. Această echipă, provenind de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași, a fost anterior distinsă cu „Premiul pentru cea mai avansată inimă artificială” în cadrul competiției mondiale pentru realizarea unei inimi artificiale, desfășurată la Dallas pe 29 octombrie 2023. Alexandru Pleșoianu, coordonatorul echipei, și-a exprimat bucuria pentru recunoașterea rezultatelor sale, menționând însă că satisfacția sa va fi deplină atunci când inima creată de ei va bate în pieptul unui pacient. De remarcat a fost și premiul special acordat administrației locale din Pitești pentru susținerea antreprenoriatului în domeniul cercetării, în cadrul proiectului ”PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT”.

Seara s-a încheiat cu un anunț făcut de Ministrul Bogdan Ivan, referitor la o primă inițiativă de a conecta mediul de afaceri cu domeniile cercetării, astfel încât produsele cercetării românești să nu rămână limitate doar la stadiul de laborator și la publicarea de articole științifice, ci să capete și forma unui produs fizic finit, cu valoare pe piață. În acest sens, s-a menționat o colaborare între Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și platforma BRILU, implementată de cunoscuții antreprenori Cristian și Florina Onețiu.

În încheiere, este important să salutăm și să apreciem eforturile depuse de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, condus de ministrul Ivan Bogdan, pentru organizarea acestui eveniment de sărbătorire și recunoaștere a eforturilor comunității științifice din România. Această inițiativă reprezintă un angajament clar al Ministerului pentru susținerea și promovarea progresului și inovației în domeniul cercetării științifice din țară. Prin evidențierea excelenței și promovarea colaborării între cercetători și investitori, sperăm ca acest eveniment – Gala Cercetării – să rămână un simbol al cunoașterii și progresului, încurajând astfel inovația continuă și contribuind la modelarea unui viitor mai strălucit și mai prosper pentru societatea noastră.