Fostul prefect USR de Galați a obţinut în instanţă suspendarea hotărârii de Guvern prin care a fost revocat din funcţie

Gabriel Aurelian Panaitescu, fostul Prefect de Galați, a fost revocat din funcţie Hotărârea de guvern nr. 937 din 9 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial nr. 864 din 9 septembrie 2021.

Hotărârea stabilește că: „Domnul Panaitescu Gabriel-Aurelian se eliberează din funcţia de prefect al judeţului Galaţi”, actul fiind adoptat în baza prevederilor art. 250 alin. (1) şi ale art. 251 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare şi în temeiul art. 108 din Constituţia României.

Gabriel Aurelian Panaitescu a contestat hotărârea de Guvern prin care a fost demis introducând, pe 21 octombrie, acţiune în instanţă, la secţia contencios administrativ a Tribunalului Galaţi.
În 9 noiembrie, Tribunalul Galaţi a declinat cauza către Curtea de Apel Galaţi.
Luni, magistraţii acestei instanţe au admis cererea în dosarul în care pârâţi sunt Guvernul României, Secretariatul General al Guvernului şi Ministerul Afacerilor Interne.
„Respinge excepţiile invocate ca nefondate. Admite acţiunea. Dispune suspendarea executării HG nr. 937/09.09.2021 publicată în M.Of.nr. 864/09.09.2021, până la soluţionarea litigiului în fond. Obligă pârâţii în solidar la plata cheltuielilor de judecată către reclamant în cuantum de 3050 lei. Cu recurs. pronunţată azi 17.01.2022, soluţia urmând a fi pusă la dispoziţia părţilor prin intermediul grefei instanţei”, este soluţia publicată pe portalul instanţelor de judecată.