Angajaţii Operei şi Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”, scrisoare către Iohannis, Cioloş şi Dâncu

Angajaţii ONB şi Teatrului Naţional de Operetă "Ion Dacian" solicită într-o scrisoare deschisă către preşedintele Iohannis, premierul Cioloş, vicepremierul Dâncu şi Comisiilor din Parlament, salvarea celor două instituţii culturale care suferă de „disfuncţionalităţi severe” în activitate.

Într-o scrisoare deschisă initulată „Apel pentru salvarea Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”- unica instituţie de gen din ţară – şi a Operei Naţionale Bucureşti”, colectivele de angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti şi Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” lansează un apel preşedintelui Klaus Iohannis, prim-ministrului Dacian Cioloş, Viceprim-Ministrului Vasile Dâncu şi Parlamentului României, în speţă Comisiilor din Camera Deputaţilor şi Comisiilor din Senat.

Subsemnaţii, angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti, departamentul Operetă, trag un semnal de alarmă că Ministerul Culturii condus de Corina Şuteu „dă semnele unor disfuncţionalităţi severe în ceea ce priveşte instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul artelor spectacolului muzical.

Redăm mai jos conţinutul integral al scrisorii deschise a angajaţilor Operei Naţionale Bucureşti şi Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian”:

„- Scrisoare deschisă –

Apel pentru salvarea Teatrului Naţional de Operetă „Ion Dacian” – Unica Instituţie de Gen din Ţară – şi a Operei Naţionale Bucureşti

Subsemnaţii, angajaţi ai Operei Naţionale Bucureşti, departamentul Operetă, cu numele şi semnăturile ataşate acestei adrese, atragem atenţia că Ministerul Culturii – condus în prezent de doamna Ministru Corina Şuteu, având ca Secretar de Stat pe dl. Lucian Vărşăndan şi consilier pe dl. Anghel Damian – dă semnele unor disfuncţionalităţi severe în ceea ce priveşte instituţiile care îşi desfăşoară activitatea în domeniul artelor spectacolului muzical.

Prezentăm în continuare aspectele care pot îndrepta spre dezastru total statutul unor importante instituţii de spectacole şi concerte, afectând în egală măsură şi statutul colectivelor de artişti ai domeniului muzical, din domeniul operei, baletului, operetei, după cum urmează:

I. Desconsiderarea opiniei specialiştilor în domeniul artei spectacolului muzical şi ignorarea de nepermis a opiniei muzicienilor pe tema divizării Operei de Operetă. II. Desconsiderarea dialogului social prin adoptarea abuzivă, scandaloasă, în regim total nejustificat de Ordonanţă de Urgenţă a modificărilor aduse O.G. nr. 21/2007 şi O.G. nr. 51/2008.
III. Tratarea cu indiferenţă a neregulilor semnalate de-a lungul timpului de către angajaţi, Sindicate ale Operei şi Operetei.
I. Desconsiderarea opiniei specialiştilor în domeniul artei spectacolului muzical şi ignorarea de nepermis a opiniei muzicienilor pe tema divizării Operei de Operetă.
Atragem atenţia oficialiţilor că modalitatea în care Ministerul Culturii preconizează să divizeze cele două instituţii înseamnă efectiv o nouă desfiinţare a Operetei – prin schimbarea specificului de Operetă şi a titulaturii, Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”, un adevărat brand cultural naţional.
Urmând acelaşi model abuziv al modificărilor aduse O.G. nr. 21/2007 şi O.G. nr. 51/2008, tema divizării Operei Naţionale Bucureşti de Operetă dă semne certe că ia aceeaşi cale dezastruoasă a desconsiderării în fapt a opiniei oamenilor specializaţi în domeniile respective. Factori de decizie importanţi din Ministerul Culturii par să dovedească din nou, şi pe această temă, o desconsiderare faţă de partenerii de dialog social, faţă opinia oamenilor specializaţi în domeniul operei, baletului, al operetei, în domeniul muzical.
Atragem atenţia Preşedinţiei, Guvernului, Ministerului Culturii şi Parlamentului că modalitatea în care se preconizează să se divizeze cele două instituţii înseamnă efectiv o nouă desfiinţare a Operetei şi forţarea unei noi comasări a Operei şi Operetei, care vor fi din nou plasate în zona de nedorit a crizei activităţii artistice.
Încercând să se „rezolve” problema gravă a sediului Operetei, prin noua comasare în fapt a Operei şi Operetei, ambele instituţii vor fi îngrămădite forţat, urmând să fie obligate să-şi desfăşoare activitatea în spaţiul comun insuficient al unicului sediu al Operei Naţionale Bucureşti. Paradoxal, deşi cele două instituţii se vor despărţi teoretic, practic ele ar urma să „locuiască” împreună, tocmai în spaţiul pe care nu l-au împărţit nici măcar atunci când erau fuzionate! Implicit, activitatea artistică a ambelor instituţii va avea de suferit.
În ceea ce priveşte Opera şi Opereta, dar şi instituţiile de spectacole şi concerte care îşi desfăşoară activitatea în domeniul muzical, am constatat cu regret că persoanele aflate în poziţii ministeriale-cheie în domeniul respectiv, deşi nu au nicio înaltă specializare în domeniul muzical, se încăpăţânează să hotărască unilateral şi în necunoştinţă de cauză. Considerăm că este cu atât mai gravă regretabila atitudine de ignorare a opiniei profesioniştilor în domeniul muzical.
Ne este străină motivaţia pentru care, în ciuda tuturor demersurilor artiştilor, ale sindicatelelor, încă mai rămâne în discuţie schimbarea absurdă a titulaturii şi specificului prestigiosului Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”, insistându-se pentru fabricarea unei alte titulaturi forţate, redundante, pleonastice şi prost ortografiate în limba română – spre ruşinea înaltei instituţii a Ministerului Culturii.
Este de neînţeles încăpăţânarea de a nu se permite acordarea personalităţii juridice Operetei, dar şi încăpăţânarea de a pretinde că se divizează Opera de Operetă, când, în fapt se comasează din nou. De asemenea, este de neînţeles încăpăţânarea de a se trece peste prevederile Codului Muncii şi a Legii 67/2006 a transferurilor, creându-se premizele periculoase ale unei restructurări ilegale şi abuzive ale colectivelor Operei şi Operetei.
În calitatea noastră de artişti specializaţi în domeniile respective, susţinem cu fermitate ca Ministerul Culturii să respecte în procedura divizării următoarele aspecte:

1. Solicităm pentru Operetă titulatura – brand cultural naţional de Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”, al cărui specific este genul de operetă în special;

2. Solicităm personalitate juridică pentru Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”, instituţie publică de spectacole şi concerte de repertoriu, de importanţă naţională;

3. Solicităm ca Opera Naţională Bucureşti să fie instituţie publică de spectacole şi concerte de repertoriu, de importanţă naţională;

4. Solicităm ca Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian” să aibă sediu propriu, respectiv sediul care i-a fost deja repartizat în Bd. Octavian Goga nr. 1 – teren aferent Bdul Unirii nr. 22;

5. Solicităm ca ocuparea posturilor de manager-director general să se facă prin concurs, organizat legal atât pentru Opera Naţională Bucureşti, cât şi pentru Teatrul Naţional de Operetă „Ion Dacian”;

6. Susţinem ca procedura divizării Operei de Operetă să se facă în conformitate cu prevederile Codului Muncii şi a Legii 67/2006 a transferurilor, respectiv prin preluarea în totalitate a celor două colective, cu drepturile aferente ale angajaţilor.

II. Desconsiderarea dialogului social prin adoptarea abuzivă, scandaloasă, în regim total nejustificat de Ordonanţă de Urgenţă a modificărilor aduse O.G. nr. 21/2007 şi O.G. nr. 51/2008. Precizăm că Sindicate ale Operei şi Operetei au contestat cu fermitate adoptarea respectivului proiect al Ministerului Culturii şi ne rezervăm dreptul de a acţiona legal în consecinţă. Referitor la modificările aduse O.G. nr. 21/2007 şi O.G. nr. 51/2008 am constatat maniera inacceptabilă a Ministerului Culturii de a impune un proiect ce conţine derogări inacceptabile de la Codul Muncii, de la legislaţia în vigoare, neţinându-se cont şi neacceptându-se în fapt absolut nicio propunere venită de la partenerii de dialog social, respectiv de la specialiştii în domeniul muzical, al operei, al baletului, al operetei. Considerăm de nepermis modalitatea de a impune „pe ultima sută de metri” şi cu orice preţ modificări grave, substanţiale asupra legislaţiei instituţiilor de spectacole, sub formă de Ordonanţă de Urgenţă, în condiţiile în care nu se justifică deloc urgenţa!

Atragem atenţia Preşedinţiei, Guvernului şi Parlamentului că proiectul Ministerului Culturii, prin derogări de la Codul Muncii şi alte prevederi discutabile, va permite faptic escaladarea masivă într-o zonă de necontrolat a cheltuirii banilor publici, prin înlesnirea contractelor de antreprenoriat nemăsurate, a contractelor de colaborări ce ar putea deveni excesive, de drepturi de autor şi convenţii civile fără limite, cu sau fără justificare.

Conform modificărilor Ministerului privind O.G. nr. 21/2007 şi O.G. nr. 51/2008, s-ar putea deschide oricând o poartă către diferite abuzuri manageriale, iar controalele modalităţii şi oportunităţii cheltuirii banilor publici în instituţiile de spectacole – şi aşa anevoiase – vor deveni aproape imposibil de efectuat într-un mod eficient.
În ceea ce priveşte şedinţele de dialog social care au avut loc pe tema proiectului Ministerului Culturii de modificare a O.G. nr. 21/2007 şi O.G. nr. 51/2008, acestea au fost ca şi călcate în picioare în momentul în care Ministerul Culturii şi-a trimis proiectul spre adoptare, fără să ţină cont de nicio propunere a mai multor Sindicate din domeniu, care au şi respins proiectul în forma respectivă. Subliniem că Sindicatele au mai respins cu fermitate exact acelaşi proiect încă din luna iulie, înştiinţând deoportivă Ministerul Culturii şi Guvernul tehnocrat de potenţialul profund negativ al majorităţii modificărilor preconizate.
În ciuda unei oarecare deschideri ministeriale către dialog, lipsa transparenţei dialogului social este mai mult decât evidentă. Nu s-a comunicat Sindicatelor participante nicio minută de la ultimele trei şedinţe de dialog social care au avut ca temă modificările aduse O.G. nr. 21/2007 şi O.G. nr. 51/2008 şi divizarea Operei de Operetă.
Mai mult decât atât, deşi a fost solicitată forma celor două proiecte în urma şedinţelor de dialog social, aceasta nu a fost comunicată nici pentru proiecul de OUG, dar nici pentru proiectul divizării.
Oare s-a urmărit punerea instituţiilor în faţa faptului implinit şi anihilarea oricărei reacţii? Considerăm că atitudinile de acest fel ar fi profund incorecte şi neconstructive.

III. Tratarea cu indiferenţă a neregulilor semnalate de-a lungul timpului de către angajaţi, Sindicate ale Operei şi Operetei.
Este de-a dreptul suspect că, odată cu proiectul Ministerului Culturii de divizare a Operei de Operetă încep să apară explicaţii neoficiale, verbale că, de fapt, noul sediu al Operetei din Bdul Octavian Goga nr. 1 nu ar putea fi niciodată propice desfăşurării activităţii Operetei. Cel puţin sub acest aspect, formularea ministerială a proiectului de divizare începe să îmbrace forma unei exproprieri mascate a Operetei de singurul spaţiu care i-a mai rămas.
Cazul pierderii de către Operetă a Sălii Omnia este precedentul care a „funcţionat” fără să dea prea mari bătăi de cap iniţiatorilor. Această cale pare să o urmeze şi sediul din Bdul Octavian Goga, vizat poate de diferite alte interese personale, sau de alte instituţii.
Faptul că nu avem informaţia că la nivelul Ministerului Culturii s-ar fi declanşat vreo cercetare reală a situaţiei necorespunzătoare de la respectivul sediu – pentru care s-au cheltuit oficial peste 10 milioane de Euro – este suspect. Doar o analiză competentă a organelor abilitate ar putea clarifica această situţie fără precedent şi am solicitat deja Ministerului Culturii să ia toate măsurile necesare care se impun!

De altfel, Ministerul Culturii a fost informat şi sesizat pe această temă, dar şi pe tema multor altor nereguli de foarte mult timp, fără să apară vreun rezultat sau răspuns concret.
Referitor la situaţia gravă şi importantă a noului sediu al Operetei din Bdul Octavian Goga nr. 1, respectiv Obiectivul de investiţii al Teatrului de Operetă „Ion Dacian” – teren aferent Municipiul Bucureşti, sectorul 3, Bd. Unirii nr. 22, am solicitat cu insistenţă să se transmită un COMUNICAT OFICIAL pentru colectivele Operei şi Operetei, în care Ministerul Culturii să explice oficial de ce nici acum nu se poate intra şi lucra în clădire, de ce nu se poate deschide stagiunea pentru Operetă în spaţiul construit special pentru Operetă, cu acordul şi sprijinul Ministerului Culturii.
În fapt, colectivul Operetei nu cere altceva decât dreptul la muncă în condiţii civilizate, într-un spaţiu conform standardelor şi normelor europene ale unui stat civilizat. Nu cunoştem cauzele pentru care acest drept la muncă i-a fost refuzat cu obstinaţie din anul 2006 până în prezent, în ciuda demersurilor insistente făcute de salariaţi.
Dorim să aflăm cine este răspunzător pentru situaţia gravă creată, cauză din care s-a ajuns la nefericita „soluţie” de încercare de îngrămădire forţată a ambelor colective în sediul unic al Operei Naţionale Bucureşti.

Considerăm de maxim interes ca, în COMUNICATUL OFICIAL pe care l-am solicitat, să fie explicată şi situaţia litigioasă în care este implicată clădirea-terenul sediului Operetei, inclusiv din perspectiva inexplicabilei ignorări de către Ministerul Culturii a litigiului care poate fi găsit foarte simplu pe Portalul Instanţelor. La fel de important este să ni se comunice oficial şi cum a putut fi inaugurată cu pompă de către Ministerul Culturii o clădire care nu este corespunzătoare, clădire care, după un an de folosinţă în condiţii incerte, a fost închisă fără să fie găsit încă nimeni răspunzător, prezenţa angajaţilor în spaţiul respectiv fiind în prezent nepermisă şi considerată ilegală.

Nu avem informaţii că s-ar fi întreprins vreo măsură concretă de către Ministerul Culturii în ceea ce priveşte situaţia fără precedent a noului sediu al Operetei din Bdul Octavin Goga, care, deşi a costat peste 10 milioane de Euro, actualmente se află în stare de nefuncţionalitate şi cu un statut incert, neelucidat din punct de vedere legal. De asemenea, multe alte nereguli semnalate Ministerului Culturii de-a lungul timpului, par a rămâne în continuare ascunse, fără vreun răspuns oficial concret.

Vă solicităm să luaţi măsurile necesare, astfel încât să fie eradicate din Ministerul Culturii atitudinile neconstructive de desconsiderare a opiniei specialiştilor în domeniul artei spectacolului muzical, de ignorare a opiniei muzicienilor pe tema divizării Operei de Operetă şi de tratare cu indiferenţă a neregulilor semnalate de-a lungul timpului.

De asemenea, vă solicităm ca divizarea Operei de Operetă să se facă conform legii, să se rezolve problema sediului destinat Operetei din Bdul Octavian Goga nr. 1- teren aferent Bul Unirii nr. 2, şi să fie anchetate neregulile care au condus la crearea acestei situaţii fără precedent.”