Numărul cabinetelor medicilor de familie în continuă scădere

Getting your Trinity Audio player ready...

Numărul cabinetelor medicilor de familie din România a continuat să scadă semnificativ în 2023, consolidând o tendință îngrijorătoare care durează de mai bine de un deceniu și limitând accesul pacienților la servicii medicale esențiale. Conform datelor recente publicate de Institutul Național de Statistică (INS), aproape 180 de cabinete s-au închis anul trecut, reducând totalul la 10.266. Raportul INS, consultat de 360medical.ro, subliniază că cea mai mare reducere a numărului de cabinete a fost înregistrată în mediul urban, unde s-au închis 114 cabinete, totalizând 6.182. În mediul rural, numărul de cabinete s-a redus cu 64, ajungând la 4.084.

În 2023, unui cabinet de medicină de familie îi reveneau, în medie, 1.856 de locuitori, în creștere față de 1.824 în 2022. Diferențele sunt și mai mari între mediul rural și urban: în mediul rural sunt 2.232 de locuitori per cabinet, față de 1.608 în mediul urban, subliniind un decalaj semnificativ în accesul la servicii medicale. Scăderea constantă a numărului de cabinete ale medicilor de familie a început în 2015, când existau 11.397 de cabinete. În opt ani, România a pierdut 1.131 de cabinete, echivalentul a 9,9%.

În contrast, numărul cabinetelor medicale de medicină de specialitate a crescut cu 744 în 2023, ajungând la 14.484. De asemenea, numărul cabinetelor stomatologice independente a crescut la 16.946, de la 16.341 în anul precedent.

Măsuri pentru atragerea medicilor din afara Uniunii Europene

Pentru a compensa lipsa personalului medical din toate domeniile ministerul sănătății a elaborat un proiect de act normativ menit să faciliteze accesul pe piața muncii din România pentru medicii din afara Uniunii Europene. Acest proiect modifică și completează Hotărârea Guvernului nr. 764/2017 privind recunoașterea diplomelor și certificatelor de medic specialist eliberate de state terțe, cu excepția celor din Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii.

Proiectul de hotărâre creează cadrul legal pentru organizarea și funcționarea comisiilor mixte responsabile de recunoașterea titlurilor de calificare ale medicilor străini, asigurând proceduri standard de analiză și evaluare a dosarelor acestora. De asemenea, actul normativ permite solicitarea directă de documente suplimentare necesare pentru analizarea dosarelor și stabilirea criteriilor clare de evaluare. Noua legislație va permite medicilor străini să-și completeze studiile cu stagiile necesare pentru a îndeplini cerințele din România iar  Comisia Națională de Soluționare a Contestațiilor va avea competențe clare în soluționarea contestațiilor medicilor la deciziile comisiilor mixte.

Scăderea continuă a numărului de cabinete ale medicilor de familie reprezintă o problemă majoră pentru sistemul de sănătate din România, în special în mediul rural iar măsuri legislative menite să atragă medici din afara UE reprezintă un pas necesar pentru a combate lipsa de personal medical și a asigura accesul la servicii medicale de bază pentru toți cetățenii.