A fost promulgată Legea cărţii electronice de identitate

Getting your Trinity Audio player ready...

Președintele Klaus Iohannis a promulgat vineri legiea referitoare la aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2023, care aduce modificări și completări unor acte normative legate de evidenţa persoanelor și cartea electronică de identitate, conform Agerpres.

Potrivit acestei legi, cartea electronică de identitate va oferi titularului posibilitatea de a utiliza semnătura electronică și de a se autentifica în sistemele informatice ale instituţiilor publice sau ale persoanelor juridice de drept privat.

Legea prevede, printre altele, că, în mod opțional, se poate emite cartea electronică de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, la solicitarea ambilor părinți, a reprezentantului legal sau a altor persoane legal responsabile. Aceasta vine în contextul realizării condițiilor tehnice adecvate.

Conform noilor prevederi, cărțile de identitate vor avea perioade de valabilitate diferite în funcție de vârsta titularului. De exemplu, cartea de identitate va avea o valabilitate de 2 ani pentru copiii cu vârsta între 0 și 2 ani, de 4 ani pentru cei cu vârsta între 2 și 14 ani, de 5 ani pentru cei cu vârsta între 14 și 18 ani, de 10 ani după împlinirea vârstei de 18 ani și nelimitată după împlinirea vârstei de 70 de ani.

Legea mai stipulează că certificatele pentru autentificare sau semnătură electronică, inclusiv cele pentru semnătură electronică calificată, vor fi utilizate pentru autentificare și semnare în raport cu sistemele informatice ale Ministerului Afacerilor Interne și ale altor instituții publice sau ale persoanelor juridice de drept privat.

Un alt aspect notabil este faptul că documentele semnate cu certificatul pentru semnătură electronică avansată vor avea aceeași valoare legală ca și documentele semnate olograf conform noilor prevederi legislative.