ADMITERE exclusiv ONLINE la ASE la programele de studii universitare de licență!

București, liderul învățământului superior economic și de administrație publică din România și Europa de Sud-Est, universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii, scoate la concurs 7367 de locuri pentru admiterea la programele universitare de licenţă, astfel:

Întregul proces de Admitere 2020 se va desfășura exclusiv ONLINE pe platforma admitere.ase.ro. Înscrierile au loc în perioada 13–17 iulie a.c. Candidații vor încărca documentele de concurs pe platforma admitere.ase.ro, selectând opțiunile pentru programele de studii alese.

Concursul de admitere constă din:

  • eseul motivațional, eliminatoriu;
  • proba scrisă de competenţă lingvistică, eliminatorie, pentru candidaţii care optează pentru programe cu predare în limbă străină și nu au certificate de competență lingvistică, recunoscute de ASE (detalii);
  • media generală de admitere, calculată ca medie ponderată între media obţinută la examenul de bacalaureat (70%) şi aceea a anilor de studii (30%).


ASE oferă 35 de programe universitare de licenţă la învăţământul cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă, care pot fi urmate în limbile română, engleză, franceză, germană.

ASE își diversifică oferta universitară în acest an prin înființarea Facultății de Drept, care va forma viitori profesioniști în activități specifice ariei juridice în diverse domenii din societate: justiție, business, administrație publică, activități non-profit, pentru care scoate la concurs 150 de locuri, buget și taxă, cu durata cursurilor de 4 ani. Absolvenţii acestui program de studii obțin titlul de „Licenţiat în Drept”.

Candidații la programele universitare de licență ale ASE pot urma una dintre cele 12 facultăți ale universității: Administrarea afacerilor cu predare în limbi străine; Administrație și Management Public; Business și Turism; Cibernetică, Statistică și Informatică Economică; Contabilitate și Informatică de Gestiune; Drept; Economie Teoretică și Aplicată; Economie Agroalimentară și a Mediului; Finanțe, Asigurări, Bănci și Burse de Valori; Management; Marketing și Relații Economice Internaționale.


ASE este o universitate de cercetare avansată şi educaţie, bine poziționată la nivel internaţional, fapt atestat de ranking-urile de prestigiu. ASE ocupă locul I în România și locul 201-300 în lume, conform clasamentului „Times Higher Education Impact Rankings 2020”. ASE este universitatea cu cea mai bună inserție a absolvenților pe piața muncii, conform QS World University Rankings. 85% dintre absolvenți își găsesc de lucru în primele 6 luni de la terminarea facultății, în domeniul studiat.

Informații complete despre admiterea la ASE pot fi consultate pe pagina dedicată Admitere Licență2020 și pe pagina oficială de Facebook ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCURESTI. Informații suplimentare pot fi obținute prin e-mail admitere@ase.ro, telefonic 0213191900/01, interior 360, 306 sau prin Zoom, Skype, Google meet.

ASE pune la dispoziţia viitorilor săi studenţi peste 3 400 de burse de performanță, de studiu şi sociale, peste 550 de burse Erasmus, peste 5 000 de locuri în căminele proprii, numeroase parteneriate pentru stagii și practică la firme de top, 400 000 de volume în bibliotecă, spaţii moderne de învăţământ, alte facilităţi de învăţare.

Cu o tradiție centenară și peste 300000 de absolvenți, Academia de Studii Economice este o universitate dinamică, într-o adaptare permanentă la cerințele economiei de piață, în strânsă legătură cu cerințele mediului de afaceri.

Diploma de absolvent al ASE constituie garanția unui viitor sigur și a celei mai bune inserții pe piața muncii. Alege un Lider și vei deveni un Lider!