BNR: Inflația va reflecta majorări de o magnitudine ”substanțială”

Rata anuală a inflației va crește până în aprilie 2022, alimentată de scumpirile la energie, urmând să revină în intervalul țintit de Banca Centrală abia la mijlocul anului 2023, (cu o întârziere de trei trimestre față de prognoza anterioară), arată BNR în Raportul privind inflația, publicat joi. Pentru finalul anului curent, inflația este prognozată a fi de 7,5%, dar, după expirarea măsurilor de compensare luate de Guvern, rata anuală a inflației IPC va reflecta majorări de o magnitudine ”substanțială”, atingând 8,6% în trimestrul II 2022.

Pe termen scurt, traiectoria este marcată de presiunile venite din partea costurilor producătorilor (cheltuielile cu energia, materiile prime – în special produsele agroalimentare, bunurile intermediare, transportul), mai arată documentul.

Estimarea de scumpire a energiei e de 22,9% pentru finele anului curent și de 16,0% pentru sfârșitul celui viitor

Pentru finele anului curent, o contribuție inflaționistă în creștere este atribuită și prețului combustibililor, reflectând majorarea recentă a cotațiilor țițeiului, în timp ce evoluțiile nefavorabile de pe piața lemnului vor fi parțial atenuate prin reducerea TVA, de la 19% la 5%. În acest context,
valorile previzionate pentru dinamica anuală a prețurilor bunurilor energetice sunt de 22,9% pentru finele anului curent și de 16,0% pentru sfârșitul celui viitor

Dinamica anuală a prețurilor alimentelor (LFO) este prevăzută a se poziționa la finele anilor 2021 și 2022 la nivelul de 7,3% și, respectiv, de 5,7% . Comparativ cu prognoza anterioară, sunt anticipate evoluții ușor mai nefavorabile pe termen scurt, pe fondul condițiilor prielnice de cerere, dinamica anuală pentru sfârșitul anului curent fiind reevaluată în sus cu 1,0 punct procentual. Pentru anii 2022 și 2023, traiectoria a fost fundamentată în ipoteza înregistrării unor producții agricole normale.

Scenariul de evoluție a grupei produselor cu prețuri administrate (unde 75% din ponderea grupei este deținută de medicamente și apă, canal, salubritate) prevede creșteri anuale ale prețurilor aferente de 5,7% pentru finele anului curent și 2,5% pentru sfârșitul celui viitor , fundamentate în principal pe baza evoluțiilor istorice. Suplimentar, valoarea pentru decembrie 2021 reflectă o majorare de 30% a tarifului la energia termică livrată consumatorilor casnici, anticipată pentru luna noiembrie, în timp ce nivelul previzionat pentru finele anului viitor este marcat de reducerea TVA, de la 19% la 5%, a acestui tarif începând cu luna ianuarie 2022.

Dinamica anuală a prețurilor produselor din tutun și ale băuturilor alcoolice este prognozată la 5,2% la finele anului curent și 4,4% la sfârșitul anului viitor, traiectoria fiind fundamentată în principal pe baza majorărilor de acciză prevăzute în legislație, dar luând în considerare și comportamentul operatorilor din acest domeniu privind ajustarea prețului final. Față de proiecția precedentă, nivelul pentru decembrie 2021 a fost revizuit în sens ascendent cu 2,1 puncte procentuale, în condițiile demarării unui nou episod de scumpire a pachetului de țigarete în perioada august-septembrie (fără a avea la bază o majorare a accizelor).
În ceea ce privește situația medicală, pe fondul nivelului redus de vaccinare al populației, în prima lună a trimestrului IV s-a observat o înrăutățire fără precedent a crizei sanitare (în luna octombrie, numărul infectărilor s-a aflat pe o pantă ascendentă, depășind cu mult maximele precedentelor valuri pandemice), afectând încrederea agenților economici.
În acest context, pe lângă introducerea graduală a unor restricții de mobilitate locale, corelate cu gradul de infectare, la sfârșitul lunii octombrie au fost adoptate și restricții la nivel național.