Conducerea TVR impune o procedură ilegală şi imorală pentru a concedia angajaţii incomozi

Preşedintele-director general al Societăţii Române de Televiziune, Doina Gradea, a aprobat un document denumit „Procedura privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune”, care ar putea conduce, potrivit legislaţiei muncii, la concedierea oricărui angajat sau rezilierea unilaterală a contractului oricărui colaborator indezirabil, susţine Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind, într-un comunicat remis luni AGERPRES.

„Preşedintele-director general al Societăţii Române de Televiziune, Doina Gradea, continuă abuzurile împotriva propriilor angajaţi. Aceasta a aprobat un document denumit ‘Procedura privind conduita etică în Societatea Română de Televiziune’ – de fapt un amestec de noi reguli restrictive a căror încălcare este considerată ‘abatere deosebit de gravă’, care ar putea conduce, potrivit legislaţiei muncii, la concedierea oricărui angajat sau rezilierea unilaterală a contractului oricărui colaborator indezirabil. Eludând negocierea cu partenerii sociali, administraţia Gradea a impus un Cod Etic, un set de norme care ar fi trebuit să facă parte integrantă din Contractul Colectiv de Muncă la nivel de instituţie. Prin înşelăciune şi inducerea în eroare a membrilor Comitetului Director, Consiliului de Administraţie şi a partenerilor sociali, conducerea TVR a impus tuturor angajaţilor şi colaboratorilor instituţiei norme care, potrivit legislaţiei muncii, ar fi trebuit negociate şi înregistrate la ITM Bucureşti, întrucât acestea afectează relaţiile de muncă, în condiţiile în care procedurile se referă la activităţile din TVR şi nu pot constitui sau modifica regulamente sau prevederi ale CCM”, afirmă SRJ MediaSind.

Potrivit sursei citate, documentul a fost publicat deja pe reţeaua Intranet a SRTV şi îi vizează pe toţi angajaţii şi colaboratorii SRTV, inclusiv pe membrii Comitetului Director şi ai Consiliului de Administraţie.

„Întocmit de directorul Casei de producţie a TVR, Andras Demeter (cel care, deşi prin decizia definitivă de conflict de interese a ÎCCJ are interdicţia de a ocupa o funcţie publică timp de trei ani, continuă să sfideze legea ocupând, pe lângă postul de conducere din TVR, şi poziţia de membru în Consiliul de administraţie al SRR), împreună cu şefa Departamentului Juridic, Roxana Ionescu, şi şeful Compartimentului Informaţii Clasificate, colonel (r) Adrian Fulea, dar şi cu complicitatea unor lideri sindicali aserviţi conducerii, documentul încalcă flagrant Constituţia României, Convenţiile OIM şi Directivele Europene în domeniul relaţiilor de muncă, Codul Muncii, Legea Avertizorului Public, Legea Dialogului Social, Legea 41/1994, Statutul ziaristului din SRTv şi prevederile Contractului Colectiv de Muncă a cărui valabilitate tocmai a fost prelungită cu un an. Redactată superficial – ignorând şi contrazicând norme deja existente – şi adoptată în mod arbitrar, fără consultarea partenerului social semnatar al CCM SRTV – Federaţia FAIR-MediaSind, a reprezentanţilor salariaţilor, precum şi a Consiliului de Administraţie, aşa-numita Procedură de conduită etică dă posibilitatea angajatorului să concedieze oricând un angajat sau să rezilieze unilateral contractul cu un colaborator pentru orice critică sau pentru orice altă acţiune neconvenabilă conducerii, interpretată de aceasta ca aducând prejudicii de imagine TVR”, se spune în comunicat.

Astfel, arată SRJ MediaSind, „în instituţia care, din cauza deciziilor ilegale ale conducerii, sunt pierdute în serie procesele cu proprii angajaţi”, acestora li se interzice „să facă aprecieri în legătură cu litigiile aflate în curs de soluţionare şi în care SRTv are calitatea de parte, dacă nu sunt abilitaţi în acest sens”, în condiţiile în care, în cauzele referitoare la relaţiile de muncă, sentinţele din prima instanţă sunt executorii.

„Mai mult, angajaţilor nu li se permite ‘să acorde asistenţă şi consultanţă persoanelor fizice sau juridice în vederea promovării de acţiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau serviciului public în care îşi desfăşoară activitatea’. (art. 12.5), ceea ce încalcă dreptul constituţional al organizaţiilor sindicale de a-şi apăra membrii de sindicat! Aceste noi interdicţii contravin flagrant prevederilor constituţionale referitoare la libertatea de exprimare, ale Legii avertizorului public privind dreptul de a sesiza încălcările legislaţiei, dar şi prevederilor legii dialogului social referitoare la dreptul sindicatelor de iniţia acţiuni în instanţă în numele membrilor lor de sindicat”, se precizează în documentul citat.

Potrivit noilor norme de conduită etică, susţin sindicaliştii, utilizarea calculatoarelor sau a telefoanelor mobile şi în interes personal fără aprobarea conducerii poate duce la concediere, întrucât şi aceste fapte sunt considerate drept abateri grave.

„Cu alte cuvinte, primirea/efectuarea unui apel privat pe telefonul de serviciu sau primirea/trimiterea unui mesaj privat pe mail-ul de serviciu sunt considerate drept abateri deosebit de grave!”, atrage atenţia SRJ MediaSind.

În opinia sindicatului, aşa-zisa procedură încalcă atât prevederile Legii SRTV, cât şi ale Statului ziaristului, întrucât introduce un intermediar, numit de preşedintele-director general, între salariaţi şi Comisia de Etică şi Arbitraj din TVR.

„Astfel, competenţele comisiei în materie de deontologie profesională – ‘garant al respectării Statutului ziaristului’ şi organism independent de conducerea TVR – sunt subordonate bunului-plac al unui ‘consilier de etică’ numit de preşedintele-director general, interpus ca cenzor al punctelor de vedere ale comisiei în relaţia cu conducerea TVR. De altfel, instituţia consilierului de etică este specifică, conform legii, funcţionarilor publici şi nu instituţiilor de media. În plus, acesta va avea şi atribuţiuni de designer – cenzor vestimentar, întrucât angajaţii TVR pot fi concediaţi dacă nu vin la serviciu sau la diverse evenimente, într-o „vestimentaţie adecvată.” (art. 19, alin.1, lit.c). Nu în ultimul rând, procedura introduce noi obligaţii pentru membrii Comitetului Director şi ai Consiliului de Administraţie, deşi acestea sunt stabilite prin legea de organizare şi funcţionare a SRTV şi prin regulamentele proprii de funcţionare. De remarcat că, potrivit textului publicat de conducerea TVR pe Intranet, responsabil cu ‘atribuţii de consiliere etică şi monitorizare a respectării normelor de conduită în SRTv’ a fost desemnat acelaşi Demeter Andras, adică tocmai autorul Procedurii asumate ca ‘proprietate a SRTV’, dar plagiate în bună-măsură după Codul de conduită etică din Societatea Română de Radiodifuziune, unde deţine ilegal, potrivit deciziei definitive a ÎCCJ, calitatea de membru în Consiliul de administraţie. Practic, în calitatea sa de preşedinte al Comisiei care elaborează şi aprobă diverse proceduri ale activităţilor din TVR, dl Demeter Andras a ‘omis’ să menţioneze în textul procedurii calificările, criteriile de integritate şi de compatibilitate pe care ar trebui să le îndeplinească titularul poziţiei de ‘consilier de etică’. Şi astfel, o persoană care refuză să recunoască o decizie legală privind propriile probleme de integritate a fost desemnată să monitorizeze conduita etică şi să identifice conflictele de interese din TVR. Considerăm că situaţia creată reprezintă un caz clar de incompatibilitate pe care MediaSind TVR îl va aduce la cunoştinţa Agenţiei Naţionale de Integritate”, avertizează sindicatul.

Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind solicită Consiliului de Administraţie al SRTV să se întrunească de urgenţă şi să respingă normele adoptate, iar pe salariaţii TVR îi sfătuieşte să nu semneze „aceste proceduri ilegale” şi să susţină acţiunile filialei MediaSind TVR în toate demersurile şi acţiunile sale privind respectarea legii în Televiziunea naţională.

„Prin adoptarea acestui document ilegal, conducerea TVR intenţionează să instaureze, prin fraudă, un climat de dictatură în cea mai mare instituţie de media a statului. Din acest motiv, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind solicită Consiliului de Administraţie al SRTV să se întrunească de urgenţă şi să respingă normele adoptate în mod abuziv! În acelaşi timp, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind va ataca în instanţă această procedură abuzivă şi va sesiza organizaţiile naţionale şi internaţionale la care este afiliat cu drepturi depline- Federaţia FAIR-MediaSind, Confederaţia CNSLR-Frăţia, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor MediaSind şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor. Totodată, SRJ MediaSind va solicita şi sprijinul Organizaţiei Internaţionale a Muncii, Comisiei Europene şi a Consiliului Europei pentru a determina autorităţile din România să se implice în respectarea drepturilor angajaţilor din cea mai mare instituţie de presă din media – Societatea Română de Televiziune. SRJ MediaSind face apel către toţi salariaţii TVR, indiferent din ce sindicate fac parte, să nu semneze aceste proceduri ilegale şi să susţină acţiunile filialei MediaSind TVR în toate demersurile şi acţiunile sale privind respectarea legii în Televiziunea naţională!”, se mai spune în comunicat.