Cum au dispărut din pix 200 de hectare de spațiu verde în Sectorul 3

Primarul general Nicușor Dan cere prefectului Capitalei să atace în instanță cele 5 Planuri Urbanistice de Sector, suspendate de Consiliul General până în 1 martie 2022. Dacă prefectul cere anularea PUZ-urilor, acestea se suspendă de drept până la finalizarea litigiului. De asemenea, Nicușor Dan a cerut Inspectoratului de Stat în Construcții să verifice legalitatea documentațiilor. Printre motivele de nelegalitate invocate de Nicușor Dan se numără avize emise nelegal și conflict de interese – 200 de hectare de spațiu verde din Planul Urbanistic al Sectorului 3 au dispărut.

În 1 martie 2022 expiră suspendarea aprobată de Consiliul General, iar dacă procesele de anulare aflate pe rol nu se finalizează sau prefectul nu atacă sau Consiliul General nu prelungește suspendarea, ne întoarcem la starea dinainte, cu sute de hectare de spațiu verde în pericol de betonare, iar în zonele de case se pot construi blocuri.
 • ”În urmă cu două săptămâni a început control ISC pe PUZ-urile de Sector. Prefectul mi-a răspuns, de asemenea, că așteaptă răspunsul ISC pentru a acționa în instanță. Mai este ancheta DNA în curs. Să nu uităm de ea, tot ce primesc trimit către DNA”, a declarat Nicușor Dan pentru HotNews.ro.
 • ”Vă solicit, domnule Prefect, atacarea în instanță a acestor documentații. După cum știți, ele au fost suspendate prin hotărâri ale Consiliului General, pentru perioada 1 martie 2021 – 1 martie 2022.
 • Întrucât există în spațiul public o incertitudine asupra a ce se va întâmpla începând cu 1 martie 2022, pentru a da o predictibilitate zonei investiționale din București, vă solicit ca acțiunea dumneavoastră să fie cât mai rapidă. (…) În esență, fiecare dintre acestea încalcă mai multe prevederi legale și singura modalitate de restabilire a legalității în urbanismul din București este anularea acestora.
 • (…)Vă solicit să începeți analiza cu aceste motive și, dacă le apreciați întemeiate, să solicitați instanței anularea PUZ-urilor în baza acestor motive, urmând că după analiză celorlalte motive să completați acțiunea sau să inițiați o acțiune complementară”, se arată în scrisoarea transmisă de primarul Nicușor Dan prefectului Capitalei.

 

Motivele de nelegalitate invocate de primarul Nicușor Dan în scrisoarea transmisă prefectului sunt:
 

1. Lipsa evaluării impactului asupra mediului și a avizului de mediu pentru PUZ Sector 6

2. La PUZ-urile pentru Sectoarele 2, 3 și 5, avizul de mediu a fost emis pentru un proiect anterior, PUZ-ul aprobat de CGMB fiind o versiune substanțial modificată.

Prin Sentința civilă 688/2021 pronunțată în dosarul 26705/3/2019 prin care a anulat PUZ Sector 3, Tribunalul București a reținut acest argument în ceea ce privește PUZ Sector 3. Față de planșa avizată la mediu și varianta aprobată de Consilul General au dispărut 200 de hectare de spațiu verde.

 • ”Planșa de zonificare corespunzătoare planului aprobat prin Avizul de mediu nr. 2/05.11.2018 este cea avizată de Arhitectul șef al Municipiului București prin Avizul nr. 74/22.11.2018, planșă ce poartă viza de neschimbare nr. 74/22.11.2018 și este denumită „Planșa 2.1” .
 • Ori, așa cum deja s-a arătat, planșa de zonificare aferentă PUZ avizat prin Decizia etapei de încadrare nr. 3/28.01.2019 și aprobat prin HCGMB nr. 49/31.01.2019 este cea denumită „Planșa 2.1 varianta îmbunătățită”.
 • Ca urmare a elaborării ulterioare a „Planșei 2.1 varianta îmbunătățită” au fost aduse modificări considerabile, de substanță, reglementărilor reflectate de „Planșa 2.1”, tocmai prin această modificare fiind schimbată destinația terenurilor din zona Lacului Pantelimon și zona intersecției str. Nicolae Teclu cu str. Drumul Lunca Cetății/str. Drumul Cetății, zona Stadionului Olimpia despre care anterior s-a făcut vorbire din UTR spații verzi în alte UTR corespunzătoare zonelor predominant construibile. În plus, din analiză bilanțului teritorial propus cuprins în cele două planșe succesive rezultă că prin „Planșa 2.1 varianta îmbunătățită” a fost redusă suprafața zonelor verzi cu 44,47ha (490,66ha în Planșa 2.1 – 446,19ha în Planșa 2.1. varianta îmbunătățită), iar suprafața zonei V1 a fost redusă de la 207,57 ha la 118,06ha”, a reținut instanța.

3. Avizul arhitectului șef a fost emis pentru un proiect anterior, PUZ-ul aprobat de CGMB fiind o versiune substanțial modificată (S2, S5)

 • ”La PUZ Sector 2 și la PUZ Sector 5 obligativitatea avizului arhitectului-șef a fost încălcată, întrucât s-a supus aprobării CGMB o altă variantă de PUZ decât cea avizată de arhitectul-șef”, a explicat Nicușor Dan.


4. Avizul Comisiei Tehnice pentru Circulație a fost emis pentru un proiect anterior, PUZ-ul aprobat de CGMB fiind o versiune substanțial modificată (S3, S4)

 • ”PUZ Sector 3 și PUZ Sector 4 au fost emise în baza unor avize ale Comisiei Tehnice pentru Circulație, dar avizele s-au referit la un proiect anterior, PUZ aprobat fiind o versiune substanțial modificată”, a explicat Nicușor Dan.


5. Încălcarea obligației de a avea 26 mp spațiu verde pe cap de locuitor (S2, S3, S5 și S6)

 • ”Art. II. din OUG 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG 195/2005 privind protecția mediului prevede obligația autorităților de a asigura un minim de 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor la momentul adoptării celor cinci PUZ-uri. Prin PUZ-urile în cauză se încalcă această obligație legislativă, întrucât se reduce spațiul verde pe cap de locuitor, fapt ce reiese din bilanțul teritorial al acestor PUZ-uri care redă o suprafață totală de spațiu verde diminuată.
 • Pentru PUZ Sector 2, împărțind suprafața prevazută pentru zona V în bilanțul zonelor (422,53 ha) la numărul de locuitori al Sectorului 2, obținem o valoare de 11,37 mp spațiu verde / locuitor, mult sub norma minim impusă de lege, de 26 mp pe cap de locuitor”, a scris Nicușor Dan în scrisoare.
PUZ Sector 3 – Tribunalul București a reținut în Sentința civilă nr. 688/2021 pronunțată în dosarul 26705/3/2019, prin care a anulat PUZ Sector 3, că nici în cazul acestei documentații de urbanism nu a fost respectată obligația de a avea 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor:
 • ”Mai important sub aspectul efectelor semnificative asupra mediului, tribunalul notează că potrivit art. ÎI alin.1 din OUG 114/2007 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2005 privind protecția mediului – text în vigoare inclusiv la dată soluționării prezenței cauze “Autoritățile administrației publice locale au obligația de a asigura din terenul intravilan o suprafață de spațiu verde de minimum 20m2/locuitor, până la dată de 31 decembrie 2010, și de minimum 26 mp /locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.”
 • Ori, cum se indică chiar în Bilanț teritorial inclus în Planșa de zonificare a PUZ contestat, potrivit noii reglementări suprafața UTR spații verzi a Sectorului 3 este de 446,19 ha, iar suprafața totală a spațiului verde asigurată de reglementarea PUZ (UTR spații verzi + spații verzi aliniament + spații verzi dispersate în celorlalte UTR-uri) este de 1.114,62ha, așadar 11.146.200 m2. Conform datelor prezentate pe site-ul subdiviziunii administrativ teritoriale Sector 3 populația Sectorului 3 este de 473.114 locuitori, reieșind așadar o suprafață de spațiu verde de 23,559 m2/locuitor potrivit reglementării urbanistice adoptate prin PUZ contestat în cauză”, a reținut instanța.

PUZ Sector 5 – ”Calculul suprafeței de spațiu verde pe cap de locuitor porneşte de la premisele false ale suprafeței spațiului verde existent şi al unui număr redus al locuitorilor. Principalul tip de Unitate teritorială de referință (UTR) care se referă la spații verzi, și anume zona V și care redă cu certitudine suprafața spațiilor verzi însumează o suprafață totală de 171,9 ha + 32,35 ha = 204,25 ha, fiind diminuată față de suprafața de 273,91 ha din PUG (PUZ Sector 5 însumează aprox. 70 de ha de spații verzi pierdute). Conform Institutului Național de Statistică, la 1 iulie 2020 Sectorul 5 avea 305.767 locuitori. Rezultă că PUZ Sector 5 reglementează 6,68 mp spațiu verde / locuitor”, a explicat Nicușor Dan.

PUZ Sector 6 – Tribunalul București a reținut în Sentința civilă 6094/2020, pronunțată în dosarul 12968/3/2020, prin care a anulat PUZ Sector 6, că nici în cazul acestei documentații de urbanism nu a fost respectată obligația de a avea 26 mp de spațiu verde pe cap de locuitor.

6. Schimbarea destinației sau reducerea suprafeței pentru mai multe spații verzi (S2, S3, S4, S5, S6) (argument reținut de instanță)


7. PUZ-urile încalcă Legea 24/2007, care prevede un Procent de Ocupare a Terenului maxim de 10% în zonele V1a (S2, S3, S4, S5, S6)

 • ”Art. 18 alin. (7) din Legea 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților limitează posibilitatea de a amplasa pe un spațiu verde alei, mobilier urban, amenajări pentru sport și alte funcțiuni specifice spațiului verde, la un procent de maxim 10% din suprafața spațiului verde. (…) Mai precis, PUZ-urile sectoarele 2, 3, 4 și 5 prevăd un POT de 15% în zonele V1a, PUZ Sector 6 prevede chiar 15-30%, cu încălcarea prevederilor explicite ale Legii 24/2007”, se arată în scrisoare.

8. PUZ-urile sunt nelegale întrucât nu au atributele prevăzute de lege nici pentru PUG nici pentru PUZ. De fapt, PUZ-urile sunt PUG-uri deghizate în PUZ-uri, reduse la teritoriul sectoarelor

 • ”Consiliul General al Municipiului București poate decide să aprobe fie un PUG, cu caracteristicile prevăzute în Legea 350/2001, fie un PUZ, cu caracteristicile prevăzute în Legea 350/2001, dar nu o formă mixtă între cele două”, a explicat Nicușor Dan.

9. Chiar dacă PUZ-urile de sector sunt încadrate că PUZ-uri, nu au studiile de fundamentare obligatorii (S4, S6)

10. PUZ-urile încalcă Legea 350/2001, întrucât nu au un termen de valabilitate determinat (S2, S3, S4, S5, S6) (argument reținut de instanță)

11. Avizul arhitectului șef este emis cu încălcarea art. 37 alin. (1) și (1^2) din Legea 350/2001, fără să fie fundamentat tehnic de Comisia Tehnică de Urbanism (S2, S3, S4, S5, S6)

12. PUZ-urile încalcă Legea 350/2001, reglementând terenuri cu Coeficient de Utilizare a Terenului mai mare de 4 (S2, S3, S4, S5, S6)

 • ”Art. 46 alin. (7) din Legea 350/2001 prevede: (7) În vederea unei utilizări coerente și raționale a teritoriului localităților, zonele cu coeficienți de utilizare a terenului (CUT) cu valoare mai mare de 4 se stabilesc numai prin Planul urbanistic general și regulamentul local aferent. Contrar acestei norme explicite, prin fiecare dintre PUZ în cauza se stabilesc terenuri cu funcțiunea CB3 și cu CUT 4,5, cu o suprafață consistentă”, a explicat Nicușor Dan.


13. PUZ-urile încalcă Legea 350/2001, întrucât nu au aviz prealabil de oportunitate (S2, S3, S4, S5, S6)

14. PUZ-urile încalcă Legea 350/2001, întrucât pentru suprafețe importante de teren se depășește Coeficientul de Utilizare a Terenului cu mai mult de 20% (S2, S3, S4, S5, S6)

15. Dacă se interpretează că nu doar Consiliul General al Municipiului București ci și alte autorități locale pot iniția și elabora PUZ-ul, diferiții inițiatori din prezența cauză nu sunt autorități publice locale (S2, S3, S4, S6)

16. PUZ-urile au fost emise cu încălcarea Ordinului 2701/2010, întrucât nu a fost informați proprietarii cărora li se afectează direct proprietatea prin construirea de obiective de interes public (de exemplu noi drumuri sau extinderi de drumuri)

17. Era obligatorie analiza contextului social, cultural, istoric, arhitectural și urbanistic (S2, S3, S4, S5, S6) (argument reținut de instanță)

18. Certificatele de urbanism sunt incomplete în ceea ce privește regimul tehnic (S2, S3, S4, S5, S6)

19. PUZ-urile încalcă procedura de derogare prevăzută de PUG (S2, S3, S4, S5, S6) (argument reținut de instanță)

20. PUZ-ul se bazează pe un certificat de urbanism emis de o autoritate necompetentă (S4)

21. PUZ-ul se bazează pe un aviz pentru cultură emis de o instituție necompetență (S6)

22. PUZ-ul atestă în fals că preia reglementări din documentații anterioare (S2)

 • ”Planșa de reglementări a PUZ Sector 2 cuprinde mai multe terenuri pentru care modifică reglementările urbanistice prevăzute de PUG, motivând că modificările au fost deja operate prin PUZ-uri aprobate prin HCGMB anterioare. HCGMB-urile citate în planșă se referă însă la cu totul alte obiecte de reglementare decât urbanismul. Prin aceasta se încalcă principiul motivării actului administrativ, condiție esențială a existenței și valabilitati sale, așa cum au reținut unanim doctrina și practica CEDO”, explică Nicușor Dan.

23. PUZ-ul a fost votat de un consilier care avea un interes personal (S3) (argument reținut de instanța)

 • ”PUZ Sector 3 a fost votat de un consilier general care era în același timp administrator public al Sectorului 3. Prin aceasta au fost încălcate mai multe norme legale, după cum urmează.
 • Conform raportului Ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din dată 31.01.2019 (f.119 -120 vol. I) HCGMB nr. 49/31.01.2019 a fost adoptată cu 30 de voturi pentru, 4 abțineri și 17 voturi împotrivă, consilierul general Circa Honorius Edward Adrian participând la ședință și votând pentru adoptarea acestei hotărâri. Calitatea consilierului Circa Honorius Edward Adrian de administrator public al Sectorului 3 la data adoptării HCGMB nr. 49/31.01.2019 este un fapt necontestat”, a explicat Nicușor Dan.

Instanța a anulat deja o parte din cele 5 PUZ-uri de Sector, în dosare de fond, prin hotărâri care nu sunt încă definitive:

 • Prin Sentința civilă 688/2021 pronunțată în dosarul 26705/3/2019 (atașată), Tribunalul București a anulat în integralitate PUZ Sector 3 pentru mai multe motive de nelegalitate
 • Prin Sentința civilă 8001/2020 pronunțată în dosarul 12968/3/2020 (atașată), Tribunalul București a anulat PUZ Sector 4 pentru o zonă a Sectorului 4, pentru motive aplicabile întregului PUZ
 • Prin Sentința civilă 6094/2020 pronunțată în dosarul 26075/3/2019 (atașată), Tribunalul București a anulat în integralitate PUZ Sector 6 pentru mai multe motive de nelegalitate
 • Prin Sentința civilă 4976/2018 pronunțată în dosarul 47553/3/2015* (atașată), Tribunalul București a anulat în integralitate versiunile PUZ Sector 6 aprobate în 2013 și 2016 pentru mai multe motive de nelegalitate.

Cele cinci PUZ-uri de sector au fost aprobate prin HCGMB 339/2020 (Sector 2), 49/2019 (Sector 3), 443/2018 (Sector 4, zona de sud), 242/2020 (Sector 5), 68/2020 și 336/2020 (Sector 6).