Masonii din România își aleg un nou Mare Maestru după demiterea lui Radu Bălănescu

În data de 10 iulie, Secretarariatul Marii Loji Naționale din România a înregistrat deciziile comisiei care a anchetat activitatea lui Radu Bălănescu și prin care s-a dispus demiterea acestuia din funcția de Mare Maestru al Marii Loji Naționale din România.

InregistrariMLNR(2020-7-10)0001

Având în vedere că Mircea Gheordunescu nu a răspuns solicitării de preluare a prerogativelor de Mare Maestru, Comisia Specială a hotărât convocarea Conventului Extraordinar al Marii Loji Naționale din România pe data de 17 Octombrie 2020.  

Pe ordinea de zi a acestui Convent sunt următoarele puncte:

1. Proiect de Rezoluție privind propunerile de amendare a Constituției și Regulamentului General, în conformitate cu doleanțele Lojilor și Fraților;

2. Alegerea unui Mare Maestru pro tempore și a unui Mare Consiliu pro tempore, care vor avea un mandat până în luna iunie 2021, cu următoarele atribuții principale în cadrul mandatului: propunerea unei noi Constituții și a unui nou Regulament General, precum și convocarea unui Convent de alegeri a Marelui Maestru, a membrilor Marelui Consiliu și de aprobare a noii Constituții și a noului Regulament General;

3. Proiect de Rezoluție privind exercitarea tuturor diligențelor (inclusiv prin acțiuni civile sau penale, după caz) în vederea reorganizării Asociației MLNR în deplină concordanță cu structura și activitățile Obedienței, având în vedere discrepanțele majore dintre structura și activitățile Obedienței Masonice, pe de o parte, și funcționarea persoanei juridice Asociația MLNR, pe de altă parte;

4. Proiect de Rezoluție referitor la revenirea cuantumului metalelor la nivelul anului 2019;

5. Proiect de Rezoluție privind declanșarea unei lucrări de audit sau expertize financiar-contabile pe ultimii 3 ani a activității Marii Loji Naționale din România și a Societății ACCACIA, inclusiv a relațiilor financiar-contabile dintre acestea;

6. Proiect de Rezoluție de înghețare a lucrărilor de execuție a Edificiului Cultural – Casa Templului până la clarificarea suspiciunilor care au apărut în legătură cu acest proiect;

7. Proiect de Rezoluție cu privire la executarea în regim de urgență a unei expertize tehnico-financiare a Proiectului Edificiul Cultural – Casa Templului și a modului de execuție și de decontare ale lucrărilor;

8. Proiect de constituire și numire a unei Comisii de redactare a Noii Constituții, a Noului Regulament General al MLNR și a Noului Statut al Asociației, cu termen de prezentare a proiectului în Loji, maximum la 31 martie 2021;

9. Proiect de Rezoluție privind suspendarea activității Tribunalului Masonic și a Curții Superioare de Justiție până la adoptarea unei Noi Constituții și a unui Nou Regulament General al MLNR;

10. Proiect de constituire și numire a unei Comisii juridice fraterne de revizuire a dosarelor Justiției Masonice;

11. Proiect de constituire și numire a unei Comisii de analiză a Cererilor de ieșire din adormire a unor Loji sau a unor Frați Maeștri Masoni.

Convent (convocare)