Ministerul Mediului a lansat o consultare publică privind achiziția de noi stații și senzori pentru monitorizarea calității aerului

În luna iulie, Ministrul Mediului, Costel Alexe, anunța extinderea Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului cu 60 de stații și cu 50 de senzori. Acum, Ministerul a lansat o consultare publică în care operatorii economici sunt invitați să transmită opinii și sugestii.

Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului (RNMCA) va fi extinsă cu 60 de staţii de monitorizare noi, investiţia în acest proiect fiind de 3,17 milioane de euro. Astfel, reţeaua va ajunge la 208 staţii la nivel naţional, ceea ce reprezintă o creştere de 40% de la nivelul actual de 148 staţii. Tot în luna iulie, când Alexe a transmis aceste informații, a fost lansată și licitația pentru dezvoltarea unei reţele formată din 50 de senzori de măsurare a calităţii aerului.

„În vederea creșterii gradului de măsurare și de informare a publicului în timp real cu privire la calitatea aerului înconjurător, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor intenționează să achiziționeze echipamente suplimentare de monitorizare a calității aerului, precum și servicii de dezvoltare și mentenanță a unei aplicații mobile care să permită utilizatorilor accesul la informațiile în timp real privind calitatea aerului la nivelul întregii țări”, a anunțat Ministerul pe 17 septembrie.

Orice operator economic interesat poate transmite opinii, sugestii sau recomandări cu privire la aspectele supuse consultării, în format electronic (inclusiv videoconferință, dacă este cazul), la adresa de mail victor.giuca@mmediu.ro, până la data de 23.09.2020.

Prin derularea procesului de consultare a pieței se are în vedere obținerea de informații cu privire la cerințele minime/specificațiile tehnice din caietul de sarcini, precum și obținerea de informații referitoare la valoarea estimată a achiziției.

Aspectele supuse consultării vor viza:

  • obținerea de informații/recomandări cât mai relevante referitoare la specificațiile tehnice din caietul de sarcini, în vederea îmbunătățirii acestora;
  • obținerea prețului indicativ pentru fiecare produs în parte în vederea stabilirii valorii estimate pentru demararea procedurii de achiziție, prin transmiterea de informații privind prețurile unitare la diferitele categorii de bunuri și servicii;
  • obținerea de informații privind costurile de întreținere a echipamentelor ce vor fi achiziționate, pe întreaga durată de viață a acestora.

Green Report arăta, în serialul „Cât ne pasă de ce aer respirăm”, că, teoretic, peste 100 stații de pe toată suprafața României alcătuiesc Rețeaua Națională de Monitorizare a Calității Aerului (RNMCA) – unul dintre angajamentele României privind aderarea la Uniunea Europeană. Practic, însă, pe site-ul calitateaer.ro se vede că unele nu funcționează, iar altele sunt amplasate în parcuri sau în zone cu vegetație. În zona București – Ilfov, de exemplu, unde sunt opt stații – administrate de Agenția Naționala pentru Protecția Mediului, șase dintre ele sunt înconjurate de vegetație abundentă.