Regulile privind prevenirea infecțiilor din spitale se vor aplica și în centrele de îngrijiri paliative

Getting your Trinity Audio player ready...

România face pași semnificativi în lupta împotriva infecțiilor nosocomiale prin promulgarea Legii nr. 184/2024, care aduce modificări substanțiale Legii nr. 3/2021 privind prevenirea, diagnosticarea și tratamentul infecțiilor asociate asistenței medicale (IAAM). Legea a fost aprobată de Parlament pe 12 iunie 2024, promulgată în aceeași zi de președintele Klaus Iohannis și publicată joi în Monitorul Oficial.

Legea nr. 3/2021 a fost introdusă cu scopul de a crește nivelul de siguranță pentru pacienții internați în unitățile medicale și pentru persoanele asistate și îngrijite în centre rezidențiale pentru persoane adulte aflate în dificultate. Cu toate acestea, aplicarea sa a fost întârziată din cauza elaborării lente a legislației secundare, normele de aplicare fiind finalizate abia în februarie 2023.

 Extinderea și înăsprirea prevederilor

Noua Lege nr. 184/2024 extinde prevederile inițiale ale Legii nr. 3/2021 pentru a include și centrele de îngrijire paliativă, atât publice, cât și private. În plus, introduce sancțiuni directe pentru neîndeplinirea măsurilor de prevenție obligatorii. Astfel, unitățile sanitare și personalul medical vor fi supuse unor amenzi semnificative: între 10.000 și 20.000 lei pentru persoane juridice și între 5.000 și 10.000 lei pentru persoane fizice.

“Prezenta lege reglementează cadrul general pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratamentul infecţiilor asociate asistenţei medicale, denumite în continuare IAAM, cu scopul de a creşte nivelul de siguranţă a pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice sau private, precum şi a persoanelor asistate din instituţiile medico-sociale şi de îngrijiri paliative, de stat sau private”, prevede noua formă a legii.

Obligații și termene

Legea subliniază că îndeplinirea tuturor măsurilor legale pentru prevenirea și controlul IAAM este o obligație a autorităților administrației publice centrale și locale, a rețelelor de unități sanitare private, a întregului personal medical și auxiliar, precum și a pacienților și persoanelor care accesează aceste unități. În ceea ce privește termenele de aplicare, unitățile sanitare au la dispoziție 24 de luni pentru a organiza saloanele funcționale conform noilor prevederi, iar Guvernul trebuie să adopte normele de aplicare în cel mult 90 de zile.

Noua lege reprezintă un obiectiv major național, având în vedere că infecțiile nosocomiale constituie principala amenințare la adresa siguranței pacienților îngrijiți în unități sanitare și instituții medico-sociale și de îngrijiri paliative. Introducerea cursurilor de formare pentru asistenți medicali în prevenirea IAAM, prevăzută de un act normativ elaborat în ianuarie 2024, face parte din aceste măsuri.

în actul normativ se arată  că “Prevenirea IAAM constituie un obiectiv major naţional”.