Romanul lui Julian Barnes despre viaţa compozitorului Dmitri Shostakovich

„O ambiţioasă alegorie orwelliană despre dificultăţile întâmpinate de artişti în societăţile totalitare şi o parabolă kafkiană despre eforturile unui om fricos de a se lupta cu o realitate suprarealistă.“ descrie The New York Times cel mai recent roman al lui Julian Barnes, „Zgomotul timpului“, ce o să apară la editura Nemira.

Romanul – o biografie ficţională – se concentrează pe viaţa compozitorului Dmitri Shostakovich, care se află în postura ingrată a celor mai mulţi dintre intelectualii şi artiştii din blocul sovietic: aceea de a colabora cu un regim opresiv sau de a fi o victimă a lui. Proza lui Barnes îmbină detaliile biografice cotidiene cu situaţii şi observaţii care ridică probleme universale: raportul artă-putere politică, limitele curajului în faţa opresiunii sau exigenţele morale uneori fatal de mari.