Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu intră în renovare

Getting your Trinity Audio player ready...

Administraţia locală a Sectorului 1 a primit autorizaţia de începere a lucrărilor la această clădire simbol şi în următoarele două săptămâni echipele Primăriei Sectorului 1 vor intra pe şantier.

„Prin această investiţie de anvergură vom repune Cartierul Bucureştii Noi pe harta culturală a Capitalei. Voi supraveghea personal şantierul de la Teatrul de Vară din Parcul Bazilescu, pentru ca lucrările să respecte cu stricteţe standardele de calitate. Este o investiţie la care ţin foarte mult şi îmi doresc ca acest proiect să fie un model de bune practici în reabilitarea unei clădiri de patrimoniu”, a declarat primarul Sectorului 1, Clotilde Armand.

Teatrul de Vară a fost gândit şi proiectat ca un amfiteatru în aer liber şi va fi utilizat ca un  spaţiu de evenimente în aer liber. Spectacolele vor avea loc aici pentru un public de 1.550 de persoane.

„În prezent, din cauza dezinteresului autorităţilor centrale şi a fostelor administraţii locale, imobilul se află într-o stare avansată de degradare, a fost scos din uz, abandonat, iar accesul a fost interzis publicului. Principalele degradări arhitecturale afectează zona amfiteatrului (degradări ale tencuielilor, structurilor, infiltraţii la nivelul plafoanelor), pardoselile întregii clădiri şi învelitoarea care a dispărut aproape integral în zona porticului. Clădirea prezintă şi degradări ale elementelor structurale, astfel încât nu este asigurat gradul minim de rezistenţă prevăzut de normativele actuale. Intervenţiile la clădire vizează rezolvarea degradărilor menţionate, precum şi conformarea construcţiei la noile exigenţe legislative privind siguranţa în exploatare, securitatea la incendiu, accesibilitate, igienă, mediu etc”, a mai precizat edilul Sectorului 1.

 

Clădirea a fost construită în anul 1953 după planurile arhitecţilor Paul Emil Miclescu, Dan Virgil Marinescu (coautor), Victor Aslan şi Paul Bortnowski (colaboratori). Construcţia a fost inaugurată în acelaşi an, cu ocazia Festivalului Mondial al Tineretului şi Studenţilor organizat la Bucureşti, funcţiunea iniţială a clădirii fiind cea de teatru de vară, amplasat în aer liber, cu amenajări specifice desfăşurării de spectacole, concerte şi piese de teatru.