A fost lansat soft-ul de monitorizare a managementului deșeurilor municipale

Săptămâna trecută a fost lansat, la București, un soft de înregistrare şi de procesare a datelor privind gestionarea deșeurilor municipale. Până acum, aceste date erau introduse manual, ceea ce ducea la o durată îndelungată a scrierii rapoartelor, dar și la erori umane. Softul va ajuta și la reducerea riscului de neîndeplinire a țintelor de colectare a deșeurilor, prin atenționarea în timp real.

În prezent, softul este un sistem electronic unic de înregistrare şi procesare a datelor ce își propune să ofere cu acurateţe  datele raportate de Sistemele de Management Integrat al Deşeurilor către Unităţile Administrativ Teritoriale, OIREP-uri, ADI-uri şi autorităţile din domeniu în timp real.

Utilitatea lui este dovedită de faptul că activitatea de monitorizare şi raportare a datelor este consumatoare de timp, iar prin folosirea unui astfel de sistem se reduc atât timpul de lucru, dar şi erorile umane.

Raportarea datelor este ultima etapă a procesului de implementare a legislaţiei de mediu şi în particular pentru domeniul deşeurilor, în condiţiile în care există clar precizate obiective cu ţinte cuantificate şi termene de realizare. Un sistem de atenţionare pe parcurs (în timp real) reduce riscul de neîndeplinire a ţintelor, în condiţile în care se pot lua măsuri rapide de atenuare a acestora pe măsură ce ele apar.

Softul a fost testat cu succes timp de trei luni de Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) din judeţele Argeş, Sibiu şi Neamţ, potrivit unui comunicat al Federației Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI).

„Softul a fost creat din necesitatea de a avea un instrument care să poată oferi cu acurateţe  datele raportate de Sistemele de Management Integrat al Deşeurilor către Unităţile Administrativ Teritoriale, OIREP-uri, ADI-uri şi autorităţile din domeniu. Acesta organizează şi structurează sistemul de raportare a datelor, pentru a putea oferi date în timp real şi pentru a limita, chiar elimina, erorile ce pot apărea în raportări”, a declarat Gabriel Moiceanu, Președintele FADI.

„În acest moment, softul este disponibil pentru toate ADI-urile membre FADI care doresc să îl utilizeze, fiind creat încă de la început să asigure conectarea tuturor județelor la acest sistem. Sperăm să extindem cât mai repede  utilizarea lui la nivel naţional, astfel încât pe parcursul anului 2020 să dispunem de un sistem de monitorizare on-line în ceea ce priveşte managementul deşeurilor municipale şi să ne ajute la îndeplinirea ţintelor de reutilizare, reciclare, deviere de la depozitare, asumate la nivel european”, a spus Lavinia Andrei, Manager Proiect, TERRA Mileniul III.

Realizarea softului pentru asigurarea transparenței în S.M.I.D. și a trasabilității deșeurilor de ambalaje din deșeurile municipale este activitate a proiectului „Politici publice integrate de gestionare eficientă și transparentă a deșeurilor municipale și a datelor – TRADES” implementat de Fundația Terra Mileniul III împreuna cu Federația Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară (FADI) în perioda 20 august 2018 – 19 decembrie 2019, proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.

sursa: green-report.ro