Cod Penal: Pornografia infantilă, agresiunea sexuală și proxenetismul devin infracțiuni imprescriptibile

Infractorii care se fac vinovați de agresiune sexuală, pornografie infantilă, proxenetism, trafic de minori și de persoane sau scalvie nu vor mai putea scăpa ca urmare a prescrierii infracțiunii. Legea care amendează Codul Penal în sensul introducerii caracterului imprescribtibil al răspunderii penale în cazul acestor fapte a fost promulgată joi.

Astfel, Codul Penal introduce aceste infracțiuni în rândul celor cu caracter imprescribtil alături de genocid și crime împotriva umanității. Legea prevede obligația martorilor de a înștiința autoritățile, în caz contrar aceștia riscând închisoarea de până la 2 ani.

Legea promulgată joi prevede mai prevede:

Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală contra vieţii sau care a avut ca urmare moartea unei persoane, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani.

  • Articolul 266, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (11) cu următorul cuprins: Fapta persoanei care, luând cunoştinţă de comiterea unei fapte prevăzute de legea penală, de trafic şi exploatare a persoanelor vulnerabile ori contra libertăţii şi integrităţii sexuale, săvârşite faţă de un minor, nu înştiinţează de îndată autorităţile se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
  • Articolul 374 alineatul (31), literele c) și d) se modifică și vor avea următorul cuprins: „c) fapta a pus în pericol viața minorului; d) de către o persoană care a mai comis anterior o infracțiune contra libertății și integrității sexuale asupra unui minor, o infracțiune de pornografie infantilă sau proxenetism asupra unui minor, limitele speciale ale pedepselor se majorează cu o treime.