Competenţele de mediu au fost introduse în programa școlară

Plenul Senatului a decis, în calitate de cameră decizională, competenţele de mediu vor fi incluse din anul şcolar 2023-2024 în programele şcolare, prin adoptarea unei propuneri legislative care vizează modificarea Legii Educaţiei Naţionale 1/2001.

Potrivit raportului Comisiei de învăţământ, însuşit de plen, completarea programei şcolare cu competenţe de mediu are ca scop educarea elevilor pentru viaţă, ceea ce presupune şi educaţia ecologică.

„Ministerul Educaţiei în colaborare cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor elaborează o strategie privind educaţia pentru mediu până la data de 31 decembrie 2022. Strategia va fi transpusă în programele şcolare începând cu anul şcolar 2023-2024”, prevede un amendament al Senatului care completează art. 65 din Legea 1/2011.

Un alt amendament completează cele opt domenii de competenţe-cheie care determină profilul de formare a elevului cu „competenţe sociale, civice şi de mediu”.