Declarația pe proprie răspundere a fost modificată