Guvernul reglementează piața de energie până în 2025

Guvernul vrea să instituie vineri prin Ordonanță de Urgență un mecanism de achiziție centralizată de energie electrică, menit să limiteze veniturile obținute de producătorii de energie electrică. Achizitor unic va fi OPCOM, iar prețul de vânzare va fi de 450 lei/MWh, potrivit surselor Hotnews.

  • Mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică va fi instituit pe o perioadă de peste 2 ani, pe durata 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025.

Ce schimbări aduce Guvernul prin OUG

Actul normativ vizează instituirea unor măsuri temporare, pentru a limita veniturile obținute de producătorii de energie electrică, în sensul:

– Introducerea unui mecanism de achiziție centralizată de energie electrică, tranzacțiile cu energie electrică fiind aplicabile:

  • 1. producătorilor ale căror capacităţi de producere totalizează o putere instalată mai mare sau egală cu 10 MW, cu excepția producătorilor de energie electrică din surse regenerabile de energie, pentru tehnologiile și puterea instalată prevăzute la art 3. alin (1) din Legea nr. 220/2008, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, cu modificările și completarile ulterioare, a capacităților de producere a energiei electrice intrate în funcțiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, precum și producătorilor cu capacități de producere de energie electrică și termică în cogenerare care livrează energie termică în SACET.
  • 2. furnizorilor de energie electricăcare au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică, pentru acoperirea consumului propriu tehnologic al rețelelor exploatate de aceștia. În calitatea de achizitor unic este desemnată societatea Operatorul pieței de energie electrică și de gaze naturale „OPCOM” S.A.

– Pe perioada utilizării mecanismului de achiziție centralizată de energie electrică prețul plătit de achizitorul unic producătorilor de energie electrică, pentru cantitățile de energie electrică vândute de aceștia prin intermediul acestui mecanism, este de 450 lei/MWh și, în același timp achizitorul unic vinde cantitățile de energie electrică cumpărate, furnizorilor de energie electrică care au contracte încheiate cu clienți finali, operatorului de transport și de sistem energie electrică și operatorilor de distribuție energie electrică,prin mecanismul de achiziție centralizată de energie electrică, cu prețul de 450 lei/MWh.

– Pentru desfășurarea mecanismului de achiziție centralizată, participanții la piață cărora li se aplică prevederile pezentului act normativ au obligațiatransmiterii la OPCOM și/sau Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica S.A, după caz, a situațiilor privind prognozele de consum anuale, defalcate pe luni, în vederea considerării acestora în procedurile de achiziție organizate de OPCOM.

– OPCOM organizează o procedura anuală de achiziție, în luna decembrie a anului precedent anului de aplicare, pe baza datelor validate transmise de către ANRE și câte o procedură de achiziție lunară, care are ca scop suplimentarea cantităților de energie electrică vândute/cumpărate, lunar în cadrul procedurii anuale.

– Cantitățile de energie electrică anuale și lunare rezultate în urma mecanismului de achiziție centralizată constituie obligații ferme ale participanților la piață cărora li se aplică prevederile prezentului act normativ.