Guvernul va adopta azi o Ordonanță de Urgență pentru sprijinirea IMM-urilor

Guvernul urmează să aprobe, în şedinţa de miercuri, o ordonanţă de urgenţă pentru stabilirea unor măsuri bugetare în vederea sprijinirii sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.

„Prezenta ordonanţă va asigura accesul întreprinderilor grav afectate de situaţia economică actuală la un nou instrument de finanţare, cu impact pozitiv direct asupra capacităţii operaţionale a acestora, constând în reluarea activităţii pe o piaţă de consum grav afectată de criza generată de pandemia COVID-19. În plus, schema de ajutor de minimis care va sta la baza implementării noului program de finanţare se va încadra în categoria măsurilor de sprijin prevăzute în Comunicarea Comisiei – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 091I din 20.03.2020, cu modificările şi completările ulterioare. Prin urmare, sumele acumulate în contul de tranzit deschis la CEC Bank SA în cadrul proiectului „Programul Româno – Elveţian pentru IMM-uri”, provenite din rambursarea creditelor de către beneficiarii IMM-uri, vor putea fi, astfel, utilizate pentru susţinerea sectorului IMM din România prin stimularea continuării şi dezvoltării sustenabile a activităţilor curente ale operatorilor economici şi, implicit, pentru depăşirea dificultăţilor economice şi sociale generate de epidemia de coronavirus”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

Un alt proiect de ordonanţă de urgenţă supus adoptării în Guvern vizează modificarea şi completarea Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii.

Tot printr-o ordonanţă de urgenţă, Executivul va modifica şi completa OUG nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operaţional Competitivitate 2014-2020, în contextul crizei provocate de COVID-19, precum şi alte măsuri în domeniul fondurilor europene.

Vor fi aprobate şi două proiecte de hotărâre de guvern prin care vor fi stabilite atribuţiile, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, precum şi a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi.

Printr-o altă hotărâre, Executivul va aproba declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada de centură Bucureşti km 0+000 -100+900”, sector Centura Sud km 52 + 770 – km 100 + 900.

Un alt proiect de hotărâre supus adoptării în Guvern vizează aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Extinderea cheurilor danelor 10 şi 12 din zona Midia, inclusiv consolidări în spatele cheurilor”.

Pe agenda şedinţei de Executiv figurează şi un proiect de hotărâre pentru aprobarea caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii de monitorizare şi avertizare a fenomenelor hidro-meteorologice severe în vederea asigurării protecţiei vieţii şi a bunurilor materiale – INFRAMETEO”.

În aceeaşi şedinţă urmează să fie aprobat şi un memorandum legat de măsuri privind implementarea unor programe guvernamentale de garantare cuprinse în Programul de Guvernare 2021-2024.

Prin memorandum se propune iniţierea unui proiect de ordonanţă de urgenţă prin care să fie adoptate mai multe programe destinate sprijinirii IMM-urilor şi altor categorii de antreprenori: IMM PROD, RURAL INVEST, GARANT CONSTRUCT, INNOVATION