Humanitas: Volumul ‘Despre destin’ de Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu

Volumul „Despre destin”, un dialog epistolar între Gabriel Liiceanu şi Andrei Pleşu, aflat în pregătire la Editura Humanitas, va fi disponibil, din 11 noiembrie, în librării.

Subintitulată „un dialog (teoretic şi confesiv) despre cea mai dificilă temă a muritorilor”, cartea cuprinde, potrivit editurii,
„zece scrisori schimbate cu eleganţa şi firescul unei prietenii intelectuale vechi de peste patruzeci de ani, pline de reflecţii, umor, experienţe personale şi culturale, un turnir modern al ideilor în care se confruntă două concepţii despre destinul omului”.

Lucrarea apare în colecţia Convorbiri, eseistică, memorialistică & diaristică şi se doreşte „un epistolar despre soartă şi sorţi”, care promite că „se citeşte pe nerăsuflate”.

„Despre roata destinului, urzeala sorţii şi chipurile neaşteptate ale ursitei se vorbeşte şi se scrie de când lumea. Vechi şi noi, culturile şi civilizaţiile dau înţelesuri tulburător-obscure acestor forţe nevăzute care par să conducă din umbră vieţile oamenilor. Ce este, până la urmă, destinul? O zeitate legată la ochi? Libertatea omului de a-şi asuma propriile fapte şi decizii? Voia lui Dumnezeu? Fatalitatea?”, se mai arată în prezentarea Humanitas.

*** Gabriel Liiceanu este unul dintre cei mai importanţi autori de „literatură personală” din România de azi. În ultimul sfert de veac, cărţile sale au constituit repere pentru diferitele variante ale acestui tip de discurs.

În paralel cu volumele în care autorul construieşte ceea ce francezii numesc „l’ecriture du moi”, scrierea egotistă, Gabriel Liiceanu a publicat în ultimii ani o serie de cărţi eseistice, filosofice şi de implicare în „viaţa cetăţii”: „Despre minciună” (2006), „Despre ură” (2007) şi „Despre seducţie” (2007), „Estul naivităţilor noastre” (2012), „Dragul meu turnător” (2013), „Fie-vă milă de noi! şi alte texte civile” (2014), „Nebunia de a gândi cu mintea ta” (2016), „România, o iubire din care se poate muri” (2017), „Continentele insomniei”, (2017), „Aşteptând o altă omenire” (2018), „Caiet de ricoşat gânduri sau Despre misterioasa circulaţie a ideilor de-a lungul timpului” (2019), „Ludice. Exerciţii de umor criptic” (2019), „Isus al meu” (2020).

*** Născut în 1948 la Bucureşti, Andrei Pleşu a absolvit Facultatea de Arte Plastice, Secţia de istoria şi teoria artei. A obţinut doctoratul în istoria artei la Universitatea din Bucureşti, cu teza „Sentimentul naturii în cultura europeană”.

Este fondator şi director al săptămânalului de cultură Dilema (ulterior Dilema veche), fondator şi preşedinte al Fundaţiei Noua Europă şi rector al Colegiului Noua Europă (1994), membru al World Academy of Art and Science şi al Académie Internationale de Philosophie de l’Art, dr. phil. honoris causa al Universităţii Albert Ludwig din Freiburg im Breisgau şi al Universităţii Humboldt din Berlin, Commandeur des Arts et des Lettres, Grand Officier de la Legion d’Honneur.