MCIN: Concurs de proiecte de management pentru Opera Naţională Bucureşti

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale anunţă organizarea unui concurs de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Operei Naţionale Bucureşti.

„Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale organizează, la sediul său din bd. Unirii nr. 22, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului ministrului culturii nr. 2799/2015 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management, a Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, a modelului-cadru al caietului de obiective, a modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi a modelului-cadru al contractului de management, concursul de proiecte de management pentru Opera Naţională Bucureşti”, se precizează într-un anunţ postat luni pe site-ul MCIN.

Potrivit sursei citate, calendarul concursului este următorul: 2 aprilie – aducerea la cunoştinţa publică a condiţiilor de participare la concursul de proiecte de management; 23 aprilie – data limită pentru depunerea proiectelor de management şi a dosarelor de concurs de către candidaţi; 24 – 26 aprilie – selecţia dosarelor; 27 aprilie – 3 mai – analiza proiectelor de management – prima etapă; 4 – 8 mai – susţinerea proiectelor de management în cadrul interviului – a doua etapă.

În termen de 24 de ore de la încheierea etapei a doua va fi adus la cunoştinţa candidaţilor şi la cunoştinţa publică rezultatul concursului şi va avea loc afişarea acestuia. Candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţii asupra modului de respectare a procedurii privind organizarea şi desfăşurarea concursului la Compartimentul Strategii, Management Cultural, în conformitate cu prevederile capitolului IV din regulament. În termen de 24 de ore de la expirarea termenului în care pot fi depuse contestaţii sau, după caz, de la data soluţionării acestora, prin grija autorităţii, rezultatul final al concursului, lista nominală a candidaţilor şi alte informaţii de interes public sunt aduse la cunoştinţa publică prin afişaj la sediul autorităţii şi al instituţiei, precum şi pe pagina de internet a autorităţii şi a instituţiei publice de cultură.

Dosarele de concurs şi proiectele de management se depun la sediul MCIN până la data de 23 aprilie, ora 17,00, la Serviciul Resurse Umane – etajul 4, camera 419.

Proiectul este limitat la un număr de 60 pagini.

În decembrie 2017, baritonul Ştefan Ignat a fost numit manager general interimar la ONB, acesta înlocuind-o în funcţie pe Beatrice Rancea. Aceasta din urmă fusese instalată în funcţia de manager interimar al ONB pe 25 mai 2016, de fostul ministru al Culturii Corina Şuteu.