Începe selecția partenerilor care sprijină achiziția ‘Cumințeniei Pământului’

Ministerul Culturii anunță deschiderea procedurii de selecție a persoanelor juridice cu sau fără scop lucrativ, care doresc să încheie contracte în vederea sprijinirii colectării de fonduri pentru achiziționarea operei de artă "Cumințenia Pământului" a lui Constantin Brâncuși.

Potrivit ministerului, persoanele juridice cu sau fără scop lucrativ vor deschide conturi proprii pentru colectarea fondurilor, prin intermediul cărora urmează a se derula doar operațiuni de încasare a donațiilor și, respectiv, de virare către contul deschis de Ministerul Culturii la Trezorerie.

Prin contractele încheiate cu Ministerul Culturii se vor stabili modalitățile de colectare a fondurilor, termenele până la care fondurile colectate de către persoanele juridice de drept privat, în numele, pe seama Ministerului Culturii și în scopul achiziționării operei, vor fi virate în contul deschis la Trezorerie.

Toate cheltuielile necesare pentru colectarea banilor și pentru gestionarea conturilor deschise în lei și în valută vor fi suportate integral din fondurile persoanelor juridice.

Până la virarea în integralitate a sumelor colectate de către persoanele juridice de drept privat, în baza contractelor încheiate cu Ministerul Culturii, acestea răspund de integritatea și de gestionarea acestora, în condițiile legii.

Fondurile vor fi colectate și virate în contul deschis de Ministerul Culturii la Trezorerie până la data de 30 septembrie 2016.