Ministerul Culturii vrea modificarea Legii monumentelor istorice pentru a proteja imobile în litigiu

Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN) vrea modificarea Legii monumentelor istorice astfel încât statul să poată interveni cu lucrări de protejare pentru imobile care se află în situaţii litigioase.

Instituţia arată că intenţia de a modifica legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice astfel încât statul să poată interveni cu lucrări de protejare şi pentru monumentele istorice aflate în situaţii litigioase este determinată de starea critică a imobilului Băile „Neptun” din Băile Herculane.

În acest sens, menţionăm că terenul aferent Băilor Neptun se află în situaţii litigioase, iar conform extrasului de carte funciară acesta este grevat de sarcini. Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (MCIN), prin Institutul Naţional al Patrimoniului (INP), a constatat starea gravă a unor obiective monument istoric, inclusiv Băile Neptun, existând o corespondenţă continuă între INP şi autorităţile locale pe parcursul anilor 2017 şi 2018. Astfel, am considerat absolut necesară intervenţia pentru finanţarea acestora şi pentru reglementarea cadrului de finanţare din fonduri publice pentru proprietăţi private„, se arată în textul MCIN.

Oficialităţile arată că nu reuşesc să colaboreze cu autorităţile locale: „Există un Proiect de punere în siguranţă a clădirii Băile Neptun realizat de Asociaţia Herculane Project şi însuşit de Primăria Băile Herculane, care a primit aviz favorabil din partea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice încă din anul 2017, însă INP nu poate finanţa încă obiectivul prin Programul Naţional de Restaurare, în lipsa Autorizaţiei de Construire care trebuie emisă de Primăria Băile Herculane”.