Parlamentul European propune reglementări stricte pentru protejarea libertății mass-media

Getting your Trinity Audio player ready...

Bruxelles – Parlamentul European a adoptat, marți, o poziție fermă referitoare la Legea europeană privind libertatea mass-media, cerând interzicerea oricărei forme de interferență în deciziile editoriale și obligând entitățile media să dezvăluie fondurile primite din publicitatea de stat. Cu un vot majoritar de 448 „pentru”, 102 „împotrivă” și 75 abțineri, Parlamentul își reafirmă angajamentul de a proteja pluralismul și independența mass-media în fața presiunilor guvernamentale, politice sau economice.

Eurodeputații cer, de asemenea, transparență totală în privința surselor de finanțare ale mass-media, solicitând entităților, inclusiv platformelor online și motoarelor de căutare, să dezvăluie informații despre fondurile provenite din publicitatea sau sprijinul financiar de stat. Aceasta include finanțările primite chiar și din țări aflate în afara Uniunii Europene.

Deputații propun, totodată, o limită de 15% din bugetul total alocat pentru publicitate de către o autoritate într-o anumită țară a Uniunii, pentru a preveni dependența mass-media de publicitatea publică. Totodată, criteriile de alocare a acestor fonduri ar trebui să fie făcute publice.

Într-un efort de a proteja libertatea mass-media în era digitală, Parlamentul propune un mecanism care să supravegheze deciziile de moderare a conținutului luate de platformele online. Platformele mari ar trebui să notifice entitățile media despre intenția de a șterge sau restricționa conținutul lor și să le ofere o perioadă de grație de 24 de ore pentru a reacționa. În caz de neînțelegeri, furnizorii de mass-media pot apela la un organism extrajudiciar de soluționare a litigiilor.

Eurodeputații insistă ca mass-media publice să beneficieze de finanțare adecvată, asigurându-se astfel pluralismul informațional.

Legislativul european solicită înființarea unui nou organism, Comitetul european pentru servicii mass-media, ce ar trebui să fie independent de Comisia Europeană. Un grup de experți independenți, reprezentând sectorul media și societatea civilă, este propus pentru a consilia acest nou comitet.

Sabine Verheyen (PPE, Germania), raportoarea acestei legi, a subliniat înaintea votului că mass-media „joacă un rol esențial în educație, dezvoltare culturală și incluziune”, protejând drepturile fundamentale, precum libertatea de exprimare.

Cu poziția Parlamentului stabilită, negocierile cu Consiliul European pot începe pentru a determina forma finală a acestei legi.