Primăria Brașov a deschis un apel pentru finanțarea de proiecte pentru tineri și copii

Primăria Brașov așteaptă proiecte pentru tineri și copii, pentru a le finanța. Municipalitatea lansat apelul pentru finanțarea proiectelor care vizează copiii și tinerii din comunitatea brașoveană. Acesta este publicat pe site-ul primariabrasovenilor.ro, secțiunea Finanțări. Data-limită pentru depunerea solicitărilor este 25 iulie 2023, ora 14.00.

Conform Ghidului de finanțare aprobat de Consiliu Local prin HCL nr. 469/29.06.2023, proiectele sprijinite în cadrul acestui program trebuie să contribuie la creșterea participării civice a tinerilor, la creșterea calității vieții copiilor și tinerilor din Brașov, la identificarea nevoilor de politici publice locale în domeniul sănătății copiilor și tinerilor și la creșterea sentimentului de apartenență la comunitatea Brașovului.
„Am deschis linia de finanțare pentru proiectele socio-educaționale dedicate copiilor și tinerilor din orașul nostru. Deși aceste categorii beneficiau de finanțare nerambursabilă prin intermediul celorlalte ghiduri – de cultură, social sau de sport, este prima dată când lansăm o linie de finanțare special dedicată lor. Cu acest ghid vom asigura sprijin financiar pentru proiectele prin care cei mai tineri dintre brașoveni sunt implicați în viața comunității și în protejarea mediului, pentru proiecte de educație în sănătate avându-i pe tineri ca și grup țintă și, nu în ultimul rând, pentru cele prin care copiii și tinerii vor cunoaște istoria locală, astfel încât să simtă că sunt parte a unei comunități. Anul acest avem alocată, din bugetul local, suma de 300.000 de lei, care ne va permite să susținem cel puțin 15 de proiecte care vizează pe cei mai tineri dintre cetățenii Brașovului”, a precizat viceprimarul Flavia Boghiu.

Finanțare de 90% din maximum 20.000 de lei pe un proiect

Primăria Brașov așteaptă proiecte pentru tineri și copii, pentru a le finanța. Prin această linie de finanțare sunt sprijinite proiectele ce implică copiii și tinerii în activități din următoarele domenii și categorii:
Educație pentru participare publică, care include programe cum ar fi: educarea copiilor și tinerilor și consolidarea gândirii critice, libertății de exprimare, pluralismului de opinii; combaterea discriminării, rasismului și urii din discursul public; combaterea știrilor false; combaterea manipulării din media etc.; informarea și promovarea programelor/evenimentelor municipiului Brașov care urmăresc să crească gradul de participare al copiilor și tinerilor la luarea deciziei publice.

Educație pentru mediu, cu activități cum ar fi: implicarea copiilor și tinerilor în păstrarea și protecția mediului natural; campanii de ecologizare, colectare selectivă, reutilizare deșeuri; educație pentru mediu și calitatea vieții, pentru combaterea poluării aerului, apei și solului; activități de promovare a patrimoniului natural din municipiul Brașov în rândul copiilor și tinerilor.
Educație pentru sănătate, care include activități precum: identificarea nevoilor de intervenție pentru asigurarea sănătății copiilor și tinerilor, cercetări/analize cu privire la incidența problemelor de tip stomatologic, oftalmologic, postural (acțiuni asupra coloanei vertebrale), activitate sportivă etc.; activități pentru prevenirea consumului de droguri, alcool și tutun în rândul adolescenților și tinerilor și pentru promovarea alimentației sănătoase; prevenirea bolilor cu transmitere sexuală; educație pentru sănătate și crearea unui mediu de învățare și locuire sănătos.

Educație pentru istoria locală include mai multe tipuri de activități, printre care: diversificarea acțiunilor de cunoaștere și recunoaștere a patrimoniului istoric local ca parte a apartenenței la comunitatea Brașovului; petrecerea a timpului liber în activități cu potențial de cunoaștere și ulterior de promovare a patrimoniului istoric local; încurajarea și implicarea copiilor și tinerilor în activități pe protecție și conservare a patrimoniului istoric local; cunoașterea și promovarea istoriilor locale, a cartierelor, unităților de învățământ, obiectivelor și etimologiei spațiilor/zonelor (Gemenii, La Iepure, Valici, Mielu’ Alb etc.); utilizarea instrumentelor media (reportaje, fotografii și documentare) sau new media pentru îmbunătățirea participării copiilor și tinerilor în activități de protejare și conservare a patrimoniului istoric local.

Solicitările de finanțare trebuie să vizeze copiii cu vârsta de până la 13 ani împliniți sau tinerii între 14 și 35 de ani.

Finanțarea nerambursabilă nu poate depăși 90% din valoarea totală a proiectului. Suma maximă care poate fi solicitată pentru un proiect este de 20.000 lei.