Primăria Capitalei face referiri la situaţia casei „Dinu Lipatti”

Primăria Capitalei a emis marţi, 23 august 2016, un comunicat de presă în care face noi referiri la situaţia casei "Dinu Lipatti", în legătură şi cu informaţiile apărute în mass-media. Cităm din comunicat:

"Referitor la imobilul "Casa Dinu Lipatti" din Bucuresti, din bd. Lascăr Catargiu nr.12, care este scos la licitaţie în procedura executării silite şi ţinând cont de faptul că imobilul este monument istoric, vânzătorii erau obligaţi ca, în prealabil, să aplice art. 4 din Legea nr.422/2001, legea protejării monumentelor istorice, şi să notifice instituţiile arătate în lege, şi anume serviciile publice deconcentrate ale Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi direcţiile de cultură aparţinând administraţiei publice locale în vederea exercitării dreptului de preempţiune.

Conform legii, vânzătorul era obligat să notifice intenţia de vânzare şi către Direcţia de Cultură a Municipiului Bucureşti, în vederea exercitării dreptului de preempţiune. În consecinţă, orice act de vânzare pe orice cale, fie voluntară sau pe calea executării silite, a unui imobil monument istoric care nu respectă prevederile art. 4 din Legea nr.422/2001 este lovit de nulitate.

Precizam că, în situatia în care, Ministerul Culturii nu îşi exercită dreptul de preempţiune cu privire la imobilul din strada Lascăr Catargiu nr.12, solicitarea va fi înaintată către Primăria Municipiului Bucureşti care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, îşi poate exercita dreptul de preempţiune.

Mai mult decât atât, referitor la ipoteza conform căreia imobilul ar putea fi vândut şi apoi demolat, Primăria Capitalei precizează:

Legea nr.50/1991 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare: în conformitate cu prevederile art.24 lit.a executarea, fără autorizaţie de construire sau de desfiinţare, ori cu nerespectarea prevederilor acesteia, de lucrări la toate categoriile de monumente istorice prevăzute de Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, inclusiv la anexele acestora, identificate în acelaşi imobil – teren şi/sau construcţii, la construcţii amplasate în zone de protecţie a monumentelor şi în zone construite protejate, stabilite potrivit legii, ori la construcţii cu valoare arhitecturală sau istorică deosebită, stabilite prin documentaţii de urbanism aprobate, constituie infracţiune, în conformitate cu prevederile art. 24, alin. 2 din actul normativ sus menţionat, această faptă fiind sancţionată cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă.

De menționat faptul că, în cazul în care un proprietar de imobil – clasat ca monument istoric doreste demolarea acestuia, acest fapt nu este posibil decât în cazul în care imobilul respectiv este declasat, conform prevederilor Legii nr.422/18.07.2001 – republicată privind protejarea monumentelor istorice."