Produsele alimentare neambalate trebuie să aibă informații despre conținutul de substanțe care pot provoca alergii

Comercianții de produse alimentare neambalate (vrac) trebuie să afișeze la loc vizibil informații despre substațele conținute care pot provoca alergii sau intoleranță. Reglementarea este în vigoare de marți, a anunțat Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

 
Începând de astăzi, printr-un ordin al președintelui ANPC, produsele alimentare nepreambalate (ex. produsele vrac, precum biscuți, bomboane) vor avea, în mod obligatoriu, informații privind prezența unor substanțe sau produse care pot cauza alergii sau intoleranță.
  • Informațiile trebuie să fie disponibile și accesibile direct la locul de desfacere/oferire a produselor alimentare nepreambalate sau, în cazul comercializării la distanță, înaintea achiziționării acestora.
  • Informațiile trebuie să fie înscrise într-un loc vizibil, ușor accesibil, lizibil, de neșters și nu trebuie să fie ascunse de alte materiale scrise sau fotografic.
  • Pentru produsele alimentare nepreambalate oferite spre vânzare prin intermediul unei tehnici de comunicare la distanță, informațiile privind substanțele/produsele care pot cauza alergii sau intoleranță figurează pe suportul de vânzare la distanță, pe eticheta de preț sau ambalajul de transport, precum și în orice material informativ.
Produs alimentar nepreambalat: produs alimentar în vrac sau turnat care nu este supus operaţiunii de preambalare şi care, pentru a fi comercializat, este măsurat şi cântărit în prezenţa cumpărătorului.