Proiect: Autoritățile din București, obligate să colecteze deșeurile minim pe două fracții

Autoritățile din București sunt obligate să implementeze un sistem de colectare a deșeurilor pe cinci fracţii sau, alternativ, pe cel puţin două fracţii, sortate ulterior. În plus, măturatul manual al străzilor va fi înlocuit cu aspiratul acestora. Acesta este un nou regulament privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de salubrizare, care se află în dezbatere publică pe site-ul Primăriei Capitalei.

Autorităţile locale ale sectoarelor 1-6 au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată pe cinci fracţii, respectiv: deşeuri biodegradabile, deşeuri de hârtie/carton, mase plastice, deşeuri de sticlă/metal şi deşeuri reziduale.

Colectarea separată se va face în containere de suprafaţă îngropate sau semi-îngropate acolo unde sunt întrunite condiţiile de amplasare a acestora, iar în caz contrar se va realiza în saci sau europubele, destinate fiecărui tip de deşeu.

În situaţia în care colectarea pe cinci fracţii nu este posibilă, din punct de vedere tehnic, economic, al protecţiei mediului, al sănătăţii populaţiei şi al respectării standardelor de calitate necesare, autorităţile locale au obligaţia să implementeze un sistem de colectare separată a deşeurilor municipale pe minimum două fracţii, umed şi uscat, şi a unui sistem de sortare prin care să obţină cel puţin cele cinci fracţii prevăzute anterior.

Nerespectarea prevederilor se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 3.000 şi 5.000 de lei, potrivit documentului.

Odată cu punerea în funcţiune a instalaţiilor de tratare termică, tratare mecano-biologică, digestie anaerobă, primăriile sectoarelor 1-6, prin operatorii de salubrizare, vor avea obligaţia ca întreaga cantitate de deşeuri rămase în urma procesului de sortare şi care nu mai pot fi supuse reciclării să fie transportată către aceste instalaţii de tratare.

Instalaţiile de tratare (termică, mecano-biologică, digestie anaerobă) a deşeurilor vor trebui să aibă autorizaţii de funcţionare conform legislaţiei în vigoare, asigurându-se monitorizarea emisiilor de gaze reziduale în atmosferă.

De asemenea, primăriile sectoarelor 1-6, împreună cu operatorul de salubrizare căruia i s-a delegat serviciul, au obligaţia să identifice toţi producătorii de deşeuri, indiferent de natura acestor deşeuri, şi să acţioneze în vederea asigurării infrastructurii necesare pentru colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale.

Colectarea şi transportul deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară a acestora, se va face în recipienţi speciali.

Operatorului îi este interzis să depoziteze la depozitele ecologice deşeurile biodegradabile şi deşeurile reciclabile colectate separat.

Nerespectarea acestor prevederi se va sancţiona cu amenzi cuprinse între 2.000 şi 4.000 de lei.

Deșeuri voluminoase, DEEE, deșeuri provenite din construcții

Deşeurile voluminoase precum mobilier, covoare, saltele – altele decât deşeurile de echipamente electronice şi electrice – care nu pot fi preluate cu sisteme obişnuite de colectare vor fi ridicate lunar, conform unui program separat, în ultima zi de sâmbătă a fiecărei luni sau şi în alte zile, doar în baza unei solicitări prealabile.

Operatorul serviciului are obligaţia ca împreună cu primăria de sector să elaboreze programe de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice (DEEE), precum şi a celor de baterii şi acumulatori de la populaţie. Colectarea DEEE-urilor se va face o dată pe lună, în ultima zi de luni, potrivit unui program de colectare stabilit de către primăriile sectoarelor.

Deşeurile provenite din locuinţe generate de activităţi de reamenajare şi reabilitare interioară şi/sau exterioară vor fi predate spre colectare şi transport numai operatorului de salubrizare căruia i s-a delegat serviciul şi care deţine exclusivitatea acestuia.

Deşeurile biodegradabile colectate separat, inclusiv cele preponderent vegetale provenite din parcuri, grădini, curţi şi alte spaţii verzi, vor fi transportate la staţia de compostare.

Deşeurile alimentare din unităţile de alimentaţie publică, din sistemul HORECA, vor fi colectate separat şi apoi vor fi supuse digestiei anaerobe.

Pentru activitatea de salubrizare menajeră, atât cea prestată populaţiei, cât şi cea prestată persoanelor juridice, producătorul deşeurilor menajere şi similare va achita taxa/tariful pentru activitatea de salubrizare menajeră stabilită prin hotărâre a Consiliului Local, potrivit principiului “poluatorul plăteşte”.

În vederea diminuării cantităţilor de pulberi în suspensie în aer, efectuarea operaţiunii de măturat manual pe arterele de circulaţie cu trafic STB sau pe arterele de penetraţie şi legătură se vor înlocui măturile/periile cu echipamente de aspiraţie. În primii trei ani se vor înlocui în procent de 50%, urmând ca în următorii trei ani să fie înlocuite în procent de 75%.