Proiectul european Live Skills, lansat în România

Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR MediaSind, organizaţia reprezentativă din România pentru sectorul Cultură şi Mass-Media, şi Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală  (INCFC) au lansat marţi, în Bucureşti, proiectul european Live Skills, finanţat prin Programul Erasmus +.

Conform unui comunicat al MediaSind, proiectul este coordonat de British Council şi implică nouă parteneri din patru ţări: Bulgaria, Grecia, România şi Marea Britanie. Din România alături de FAIR MediaSind, participă Institutul Naţional de Cercetare şi Formare Culturală.

Proiectul Live Skills va încerca să soluţioneze lipsa de competenţe identificate şi va răspunde cererii de noi competenţe în subsectoarele Audiovizual şi Spectacolele live din domeniul creativ şi cultural. Proiectul va contribui la sporirea capacităţii de angajare şi a mobilităţii profesioniştilor şi a studenţilor din domeniul cultural, va spori competitivitatea sectorului şi va construi un viitor sector cultural vibrant, robust şi sustenabil.

Live Skills va iniţia şi dezvolta trei programe inovatoare pentru educaţia şi formarea profesională a angajaţilor din sectoarele audiovizual şi artele spectacolului. Obiectivele principale ale proiectului sunt legate de creşterea competenţelor în aceste sectoare, de la aptitudinile antreprenoriale şi manageriale, la utilizarea tehnologiilor digitale de ultimă generaţie.

Aceste programe de învăţare vor fi concepute, iniţial, pentru două profesii din domeniul audiovizual: sound manager şi editor video/film. Ele vor acoperi următoarele domenii: managementul artelor, noi tehnologii digitale şi antreprenoriat cultural.

Ulterior, programele de învăţare vor fi adaptate în vederea utilizării pentru o gamă mai largă de profesii şi de alte subsectoare ale sectorului creativ şi cultural, urmărindu-se ca materialul produs de proiectul Live Skills să fie transferabil şi sustenabil.

„Proiectul va contribui la sporirea capacităţii de angajare şi a mobilităţii profesioniştilor şi studenţilor din domeniul cultural, va spori competitivitatea sectorului şi va construi un

Pentru ca proiectul să aibă o strânsă legătură cu piaţa muncii, s-a hotărât să se înfiinţeze un Comitet Naţional al Stakeholderilor  (Naţional Stakeholders Committees), care să participe la interviuri, focus-grupuri şi întâlniri, cu scopul de a identifica şi analiza nevoile de competenţe, lacunele şi lipsurile care afectează domeniul şi să identifice tendinţele forţei de muncă în acest sector.