S-a redus cota de TVA pentru lemnele de foc

Veşti bune pentru pentru cei care nu s-au aprovizionat cu lemne pentru iarnă. Cotă de TVA de 5% pentru lemnele de foc

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat miercuri, 8 decembrie 2021, următoarele decrete care au ca efect reducerea cotei de TVA pentru lemnele de foc:
– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea alin. (3) al art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 8/01.02.2018);
– Decret privind promulgarea Legii pentru completarea art. 291 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (PL-x 439/11.10.2021);

Conform completărilor aduse Codului fiscal, de scăderea cotei de tva beneficiază persoanele fizice şi juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială.

Concret, legile promulgate introduc în codul fiscal următoarele modificări:

“La articolul 291 alineatul (3) din Legea nr. 227 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după litera l) se introduce o nouă literă, lit. m), cu următorul cuprins: „m) livrarea de lemn de foc către persoanele fizice, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00”,
respectiv
“La articolul 291 alineatul (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, după litera m) se introduce o nouă literă, litera n), cu următorul cuprins: „n) livrările de lemn de foc, sub formă de trunchiuri, butuci, vreascuri, ramuri sau sub forme similare, care se încadrează la codurile NC 4401 11 00 şi 4401 12 00, realizate către persoane juridice sau alte entităţi, indiferent de forma juridică de organizare a acestora, inclusiv şcoli, spitale, dispensare medicale şi unităţi de asistenţă socială”