Act de identitate începând cu 12 ani

Getting your Trinity Audio player ready...

Modificări majore în legislația privind actele de identitate ale românilor, aplicabil de la 2 august 2021.

Principalele noutăți aduse de aceste modificări sunt:

Pentru minorii sub 14 ani, prima carte de identitate se eliberează obligatoriu la împlinirea vârstei de 14 ani, dar opțional, se poate obține o carte de identitate simplă sau electronică oricând după naștere.

Cererea pentru eliberarea actului de identitate trebuie semnată de ambii părinți, care trebuie să fie prezenți. În cazul unui singur părinte, este necesară o declarație din partea celuilalt părinte, autentificată la notar sau consulat. Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:

 • Certificatul de naștere, care atestă identitatea și cetățenia română, în original și copie;
 • Actul de identitate al unuia dintre părinți sau al reprezentantului legal, în original, document care servește și drept dovadă a adresei de domiciliu; în cazul în care unul dintre părinți este cetățean străin, dovada adresei de domiciliu se face cu permisul de ședere permanentă;
 • Certificatul de căsătorie al părinților sau certificatul de divorț însoțit de acordul părintelui/hotărârea judecătorească de divorț definitivă/irevocabilă, după caz, în situația în care părinții sunt divorțați, în original și copie;
 • Chitanța de plată a unei taxe de 7 lei, la CEC sau Poștă.

Pentru minorii aflați în servicii sociale destinate protecției speciale a copilului, separați temporar sau definitiv de părinți, actul de identitate se eliberează prin intermediul serviciului respectiv, de către serviciul public comunitar de evidență a persoanelor din raza teritorială de competență.

Noi tipuri de acte de identitate introduse

 • Cartea de identitate simplă
 • Cartea de identitate cu cip

Astfel, există acum următoarele tipuri de acte de identitate: cartea de identitate simplă, cartea electronică de identitate, cartea de identitate provizorie și buletinul de identitate.

Cartea de identitate simplă conține date și informații, înscrise pe față și pe verso, și are formatul unui card. Cartea electronică de identitate va conține, pe lângă datele prevăzute pentru cartea de identitate simplă, și un cip. Fiecare persoană poate alege ce tip de carte de identitate dorește.

Minorii sub 14 ani nu pot deține carte de identitate obișnuită, ci doar carte de identitate simplă sau electronică. Până la vârsta de 12 ani, minorului i se va elibera o carte electronică de identitate fără imaginile amprentelor.

Valabilitatea actelor de identitate s-a modificat

Astfel, cartea de identitate se eliberează cu următoarele valabilități:

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta între 14 și 18 ani
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta între 18 și 25 de ani
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 25 de ani
 • Nelimitată după împlinirea vârstei de 55 de ani.

Cartea de identitate simplă și cartea electronică de identitate se eliberează cu următoarele valabilități:

 • 2 ani pentru persoanele cu vârsta între 0 și 14 ani
 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta între 14 și 18 ani
 • 10 ani după împlinirea vârstei de 18 ani
 • Nelimitată după împlinirea vârstei de 60 de ani, pentru cartea de identitate simplă.

Situațiile în care se eliberează Cartea de identitate provizorie, valabilă un an, sunt:

 • Când solicitantul nu prezintă toate documentele necesare pentru eliberarea cărții de identitate, a cărții de identitate simplă sau a cărții electronice de identitate (cum ar fi: certificatul de naștere; certificatul de căsătorie; certificatul/hotărârea de divorț; dovada adresei de domiciliu);
 • Când, temporar, nu se poate realiza procedura preluării datelor biometrice;
 • In cazul cetățenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiesc temporar în România.

„Noua carte de identitate electronică, pe care cetățenii români o vor putea solicita începând cu luna august, va avea dimensiuni reduse față de actualul document și va conține elemente de securitate care vor asigura posesorilor garanția că identitatea nu le poate fi furată, iar instituțiilor publice sau private certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe acest document”, a declarat pe 10 martie Lucian Bode, ministrul Afacerilor Interne.