ANAF calculează din oficiu CAS și CASS

Getting your Trinity Audio player ready...

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a lansat o serie de notificări pentru persoanele fizice care nu au declarat contribuțiile de asigurări sociale (CAS) și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate (CASS). Aceste măsuri vin în contextul noilor plafoane introduse în 2023 și vizează și situațiile din anii anteriori.

Conform ANAF, în cazul în care Declarația unică nu a fost depusă sau a fost completată incorect, Fiscul va calcula din oficiu sumele datorate. Notificarea va informa contribuabilii că au realizat venituri ce depășesc anumite plafoane și le va solicita să se prezinte la audieri în termen de 10 zile de la primirea documentului.

Pentru anul fiscal 2023, plafoanele utilizate pentru stabilirea CAS sunt echivalente cu 12 și 24 salarii minime brute pe țară, iar pentru CASS, acestea sunt de 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe țară, în funcție de nivelul veniturilor realizate.

ANAF va emite și o decizie de impunere din oficiu, care stabilește contribuțiile datorate. Termenele de plată variază în funcție de data comunicării deciziei:
– Dacă notificarea este primită între 1 și 15 ale lunii, termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare.
– Dacă notificarea este primită între 16 și 31 ale lunii, termenul de plată este până la data de 20 a lunii următoare.

Pentru contribuțiile anuale datorate se vor calcula și obligații fiscale accesorii. Depunerea Declarației unice în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei duce la desființarea deciziei de impunere din oficiu.

Conform Codului de procedură fiscală, dobânzile pentru declarații întârziate sunt de 0,02% pe zi, iar penalitățile sunt de 0,01% pe zi. În cazul nedeclarării, se adaugă o penalitate de 0,08% pe zi. Dacă plata se efectuează în termenul specificat în decizia de impunere, penalitățile de nedeclarare se reduc cu 75%, dar dobânda rămâne la 0,02% pe zi.

ANAF îndeamnă contribuabilii să își verifice situația fiscală și să depună la timp Declarația unică pentru a evita sancțiunile suplimentare. Detalii suplimentare și exemple de notificări și decizii de impunere sunt disponibile pe site-ul ANAF.