O nouă expoziție la Palatul Suțu: “Bucureștiul medieval al familiei Mavrocordat”

O nouă expoziție la Palatul Suțu: “Bucureștiul medieval al familiei Mavrocordat”