Guvernul modifică din nou Codul Fiscal

Getting your Trinity Audio player ready...

Guvernul României, prin intermediul Ministerului Finanțelor, a pregătit o ordonanță de urgență menită să permită majorarea taxelor în termene mai scurte decât cele de 6 luni prevăzute în prezent de Codul Fiscal.

În prezent, conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificările aduse acestuia intră în vigoare în termen de cel puțin 6 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României. În cazul introducerii de impozite, taxe sau contribuții obligatorii noi, majorării celor existente, eliminării sau reducerii facilităților existente prin lege, acestea devin efective la 1 ianuarie a fiecărui an și rămân neschimbate cel puțin pe parcursul acelui an.

Guvernul argumentează că în situații excepționale de deficit bugetar, care necesită măsuri urgente de consolidare fiscal-bugetară în interesul public și strategic al României pentru asigurarea sustenabilității finanțelor publice, este necesară ajustarea condițiilor actuale din Codul Fiscal care limitează capacitatea de a introduce noi impozite, taxe sau contribuții obligatorii, de a majora cele existente sau de a elimina și reduce facilitățile fiscale existente.

În contextul actual, în primele șase luni ale acestui an, deficitul bugetar a atins 2,32% din Produsul Intern Brut (PIB), iar în absența unor măsuri fiscal-bugetare, prognozele indică un nivel de aproximativ 6,84% din PIB pentru finalul anului.

Pentru a face față acestei situații, Guvernul propune modificări în Codul Fiscal care să permită flexibilitate în introducerea rapidă a noilor impozite, taxe sau contribuții obligatorii, majorarea celor existente sau eliminarea și reducerea facilităților fiscale. Astfel, se propune ca intrarea în vigoare a acestor modificări să fie posibilă în termene mai scurte de 6 luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial al României, Partea I.

De asemenea, se propune introducerea unei excepții de la regulile actuale pentru situații excepționale de deficit bugetar, care să permită efectuarea modificărilor și completărilor în Codul Fiscal într-un termen mai scurt decât 6 luni de la publicare.

Aceste propuneri vor fi supuse dezbaterii și aprobării în următoarele etape legislative.